Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Symbol:

„SOW”

Adres:

ul. 1 Maja 196, 25-614 Kielce

Telefon:

+48 41 368 18 67

Fax:

+48 41 368 18 67

Telefony Zaufania
w sprawach rodzinnych:

+48 41 368 18 74

czynny poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 18:00


Miejski Telefon Zaufania
„Stop przemocy”:

195 13

czynne całodobowo

Telefon Zaufania
dla osób w kryzysie:

195 25

czynne całodobowo

E-mail:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 18:00

(pomoc ambulatoryjna), całodobowo PIK

Kierownik:

Grażyna Pisarczyk

Zastępca kierownika:

Maria Pokładek

Zastępca kierownika:

Elżbieta Gadacsine Michalak

Do podstawowych zadań Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie należy:

 • zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz inicjowanie i wspieranie działań polegających na podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie,
 • świadczenie osobom doznającym przemocy w rodzinie specjalistycznych usług
  w zakresie interwencyjnym, terapeutyczno-wspomagającym i potrzeb bytowych, w tym zapewnienie całodobowego schronienia,
 • realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie - indywidualnych i grupowych,
 • prowadzenie analiz dot. zjawiska przemocy w rodzinie (sprawozdawczość),
 • udział w realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz procedury „Niebieskie Karty” we współpracy z innymi podmiotami,
 • obsługa organizacyjno-techniczna zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • udzielanie poradnictwa rodzinnego i socjalnego,
 • prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych,
 • pełnienie dyżurów w telefonach zaufania,
 • stała współpraca z instytucjami działającymi na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

W strukturze Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie wyodrębnia się:

 • Punkt Interwencyjno-Konsultacyjny dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie wraz z Hostelem
 • Ośrodek Korekcyjno-Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie
 • Dział Pracy Socjalnej i Poradnictwa Rodzinnego

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kielcach pomaga w sytuacji:

 • przemocy w rodzinie (ofiarom, świadkom i sprawcom przemocy),
 • kryzysów osobistych, rodzinnych, małżeńskich (np.: żałoba, rozwód, choroba, uzależnienie i innych),
 • kłopotów wychowawczych z dziećmi.

Stale dostępna oferta pomocy w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kielcach:

 • poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne,
 • poradnictwo prawne,
 • terapia indywidualna,
 • terapia małżeńska i rodzinna,
 • mediacje rodzinne,
 • interwencja kryzysowa,
 • szkolenia, doradztwo i edukacja,
 • grupa edukacyjno – motywacyjna dla osób doznających przemocy w rodzinie,
 • program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
 • praca socjalna, poradnictwo socjalne,
 • całodobowe schronienie w sytuacji kryzysowej wywołanej przemocą domową,
 • telefony zaufania,
 • treningi psychologiczne,
 • zajęcia profilaktyczne,

– szczegółowe informacje na temat oferty placówki można uzyskać pod wskazanymi powyżej numerami telefonów.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia zaprasza do kontaktu indywidualnego i pracy grupowej:

 • pomoc w placówce jest bezpłatna, bez skierowania, udzielana jest osobom z terenu całej Polski,
 • osoby znajdujące się w sytuacji kryzysowej są przyjmowane natychmiast,
 • inne osoby zachęcamy do ustalenia terminu spotkania ze specjalistą, aby uniknąć żmudnego oczekiwania.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kielcach

 • należy do lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Kielcach,
 • jest realizatorem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
 • współpracuje ze wszystkimi służbami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, które profesjonalnie zajmują się pomaganiem, zapewniają bezpieczeństwo i udzielają wsparcia osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacji przemocy domowej lub w kryzysie.

W skład Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie wchodzi:

 • 1) Punkt Interwencyjno-Konsultacyjny dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie
  ul. Kołłątaja 4, 25-715 Kielce, II piętro
  telefon czynny całodobowo: +48 41 366 10 52
  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


  Godziny pracy Ośrodka: czynny całodobowo
  znajduje się w tym samym budynku co II Komisariat Policji, na osiedlu Podkarczówka

  Dojazd autobusami komunikacji miejskiej: liniami nr 1, 6, 13, 19, 27, 28, 29, 31, 39, 108, 110, 111
  (do ul. Kołłątaja, ul. Jagiellońskiej, ul. Krakowskiej)

 

 • 2) Ośrodek Korekcyjno-Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie
  ul. Wiśniowa 3, 25-552 Kielce, I piętro
  tel.: +48 41 362 89 73
  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


  Godziny pracy Ośrodka:
  poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 16:00
  Ośrodek znajduje się w budynku pawilonu handlowego od strony przystanku autobusowego przy ul. Jesionowej, w części miasta Szydłówek


  Dojazd autobusami komunikacji miejskiej: liniami nr 4, 7, 36, 50, 110

 

 • 3) Dział Pracy Socjalnej i Poradnictwa Rodzinnego
  25-614 Kielce, ul. 1 Maja 196
  tel./fax: +48 41 368 18 67

  Telefon Zaufania +48 41 368 18 74

  czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 18:00

Podstawa prawna:

Gdzie szukać pomocy?

 • Policja – telefony alarmowe: 997, 112
 • Prokuratura, Sąd

 • Miejski Telefon Zaufania - ,,Przemoc w rodzinie – zareaguj!”
  tel.: 195 – 13 (całodobowy, anonimowy, bezpłatny z telefonu stacjonarnego)
 • Telefon Zaufania w sprawach rodzinnych
  tel.: +48 41 368 18 74
  czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 18:00

 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (SOW)
  25-614 Kielce, ul. 1 Maja 196, z całodobowym hostelem
  tel.: +48 41 368 18 67
  tel.: +48 41 366 10 52 (całodobowo)
  tel.: +48 41 362 89 73 (dla osób stosujących przemoc)
 • Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw
  Kielce, ul. Mickiewicza 9
  tel.: +48 41 349 33 44
  czynny od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 - 18:00
 • Schronisko dla Kobiet Ofiar Przemocy
  Kielce, ul. Olkuska 18
  tel.: +48 41 345 90 66
 • Schronisko dla Kobiet i Punkt Interwencji Kryzysowej
  Kielce, ul. Urzędnicza 7b

  tel.: +48 41 366 48 47 (całodobowy)
 • Telefon zaufania dla dzieci
  tel.: +48 22 696 55 50
 • Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - Niebieska Linia
  tel.:
  +48 801 120 002
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - Niebieska Linia
  tel.:
  +48 22 668 70 00
 • "La Strada" (Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu)
  tel.: +48 22 628 99 99
 • Telefon zaufania dla osób w kryzysie emocjonalnym (Instytut Psychologii Zdrowia)
  tel.:
  116 123 (7 dni w tygodniu w godz. 14:00 - 22:00)

Co warto wiedzieć o przemocy w rodzinie:

„Przemoc domowa to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciwko członkowi rodziny, które narusza prawa i dobra osobiste powodując cierpienie i szkody fizyczne, psychiczne, ekonomiczne, seksualne oraz zaniedbanie”.

Warto wiedzieć, że po pomoc można zgłosić się w każdym momencie życia i może to zrobić zarówno ofiara przemocy, sprawca przemocy, jak  i świadek przemocy w rodzinie.

Rodzaje przemocy:

 • Przemoc fizyczna: popychanie, szturchanie, wykręcanie rąk, bicie ręką, przedmiotami, kopanie, duszenie, szczypanie, oblanie wrzątkiem, nieudzielenie koniecznej pomocy, itd.

 • Przemoc psychiczna: wyśmiewanie poglądów, wyglądu, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, stała krytyka, kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami, wmawianie choroby psychicznej, domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie pożywienia i snu, wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, stosowanie gróźb, itd.

 • Przemoc ekonomiczna: odbieranie zarobionych pieniędzy, zabranianie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, wydzielanie pieniędzy, itd.

 • Przemoc seksualna: wymuszanie stosunku, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, krytyka zachowań seksualnych partnera, wykorzystywanie seksualne dzieci, itd.

 • Zaniedbanie: odmowa zakupu aktualnie niezbędnej odzieży, obuwia, pożywienia członkom rodziny, odmowa pójścia do lekarza lub zakupu leków choremu członkowi rodziny, pozostawianie małoletnich dzieci bez opieki itd.

Sprawdź, czy w Twoim domu jest stosowana przemoc?

Odpowiedz szczerze na poniższe pytania.

Mój partner:

 • obraża mnie i mówi, że sobie bez niego nie poradzę,
 • bije mnie i dzieci,
 • wymusza posłuszeństwo,
 • zmusza mnie do współżycia,
 • zabrania mi chodzenia do pracy lub szkoły,
 • jest bardzo zazdrosny i podejrzliwy wobec moich znajomych i rodziny,
 • nie daje mi pieniędzy na prowadzenie domu, kontroluje wszystkie moje wydatki,
 • zabiera mi dokumenty i pieniądze,
 • obraża mnie i poniża w obecności innych osób,
 • grozi, że mnie zabije,
 • celowo niszczy moje rzeczy osobiste,
 • grozi, ze skrzywdzi moich najbliższych,
 • zabrania mi spotkań z rodziną i znajomymi,
 • krytykuje i wyśmiewa mnie i dzieci,
 • mówi, że jestem chora psychicznie,
 • szantażuje mnie, że popełni samobójstwo,
 • specjalnie okalecza się w mojej obecności.


Jeśli to Ty doznajesz tego typu zachowań  - nie powinnaś/nie powinieneś się na to godzić, masz prawo szukać pomocy !
Jeśli to Ty jesteś sprawcą powyższych zachowań wiedz, że są one karalne i Ty ponosisz za nie pełną odpowiedzialność. Powinieneś/powinnaś szukać pomocy w specjalistycznej placówce.


Przemoc nie kończy się sama. Pierwszym krokiem do jej przerwania jest przełamanie milczenia!