Poradnictwo prawne

Poradnictwo prawne
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
25 – 544 Kielce, ul. Studzienna 2
Telefony:  41 331 25 24;  41 332 4784
Godziny pracy MOPR
poniedziałki: 08.00 – 16.00
wtorki – piątki: 7.30 – 15.30

Prawnik udziela bezpłatnych porad i konsultacji dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,  w każdy poniedziałek i czwartek   w godzinach: 16.00 – 18.30
MOPR, ul. Studzienna 2, pokój nr 2 (parter)
Termin konsultacji uzgadnia się za pośrednictwem pracownika socjalnego, we właściwym, dla swojego miejsca zamieszkania rejonie opiekuńczym MOPR.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Dział Pracy Socjalnej i Poradnictwa Rodzinnego
25 – 614 Kielce, ul. 1-go Maja 196
Telefon: 41 368 18 67
Prawnik udziela bezpłatnych porad i konsultacji tylko osobom korzystającym
z pomocy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,  codziennie w godzinach pracy ośrodka.
Termin konsultacji uzgadnia się za pośrednictwem pracownika, z którym klient jest w kontakcie.