Nasze placówki

Klub Seniora ul. Kostki 4a

Klub Seniora Kielce, ul. Św.Stanisława Kostki 4a

Więcej…

 

Klub Seniora ul. Nowaka - Jeziorańskiego 75

Klub Seniora Kielce, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 75

Więcej…

 

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu A ul. Miodowa 7

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu A w Kielcach
(dla osób zaburzeniami psychicznymi)

Więcej…

 

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu B ul. Okrzei 8

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu B w Kielcach
(dla osób niepełnosprawnych intelektualnie)

Więcej…

 

Stołówka "11.30"

Jadłodajnia 11:30 mieści się przy ul. Bodzentyńskiej 32/40

Więcej…

 

Mieszkania Chronione - Interwencyjne

Więcej…

 

Klub Seniora ul. Hoża 39

Klub Seniora Kielce, ul. Hoża 39
telefon: 041/345-30-75

Więcej…

 

Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych

Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych – sekcja Działu Adaptacji Osób Niepełnosprawnych

Więcej…

 

Ośrodek Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera

OŚRODEK WSPARCIA DZIENNEGO DLA OSÓB CHORYCH NA ALZHEIMERA.

Więcej…

 

Klub Seniora ul. Al.Legionów 5

Więcej…

 

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu B ul. Kołłątaja 4

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu B w Kielcach
(dla osób niepełnosprawnych intelektualnie)

Więcej…

 

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu C ul. Krzemionkowa 1

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu C w Kielcach
(dla osób ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera)

Więcej…

 

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu B, ul. Orzeszkowej 53

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu B w Kielcach
(dla osób niepełnosprawnych intelektualnie)

Więcej…

 

Klub Seniora Kielce, ul. Naruszewicza 23

Klub Seniora Kielce, ul. Naruszewicza 23

Więcej…

 

Klub Seniora Kielce, ul. Tujowa 2

Klub Seniora Kielce, ul. Tujowa 2

Więcej…

 

Ośrodek Interwencyjno-Terapeutyczny

Ośrodek Interwencyjno-Terapeutyczny Kielce ul. Żniwna 4

Więcej…