Nasze placówki

Żłobek Zakładowy i Samorządowy „Uśmiech Malucha” w Kielcach

Pełna nazwa:

Żłobek Zakładowy i Samorządowy „Uśmiech Malucha”
w Kielcach

Symbol:

„ŻUM”

Adres:

ul. Osiedle Na Stoku 42 A, 25-437 Kielce

Telefony:

+48 41 341 72 91

+48 41 367 63 30

+48 604 198 979

Fax:

+48 41 341 72 91

E-mail:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Godziny pracy Żłobka:

poniedziałek - piątek w godz. 6:00 - 17:00

Żłobek czynny jest cały rok z przerwą miesięczną w okresie wakacji.

Godziny urzędowania administracji:

poniedziałek - piątek w godz. 7:30 - 15:30

Numer konta bankowego:

ING Bank Śląski  09 1050 1461 1000 0023 9891 2390

Kierownik:

Wiktoria Kozłowska

Do podstawowych zadań Żłobka Zakładowego i Samorządowego „Uśmiech Malucha” należy:

 • Zapewnienie opieki pielęgnacyjnej, wychowawczej i edukacyjnej dzieciom do lat 3.
 • Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka.
 • Dbanie o bezpieczeństwo, zdrowie oraz rozwój psychomotoryczny dziecka.
 • Współdziałanie z rodzicami w wychowaniu dziecka.
 • Zapewnienie prawidłowego żywienia zgodnie z obowiązującymi normami fizjologicznymi.

 

Dokumenty do pobrania:

Lp.

Nazwa pliku


1.


Karta zgłoszenia dziecka do żłobka


2.


Karta zgłoszenia dziecka do żłobka


3.


Karta zgłoszenia dziecka do żłobka zakładowego


4.


Karta zgłoszenia dziecka do żłobka zakładowego


5.


Zasady przyjmowania dzieci do żłobków samorządowych Miasta Kielce


6.


Regulamin Organizacyjny Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach - Żłobek Zakładowy i Samorządowy „Uśmiech Malucha”


7.


Regulamin porządkowy obejmujący zasady pobytu dziecka w Żłobku Zakładowym i Samorządowym „Uśmiech Malucha”


8.


Statut Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach Żłobek Zakładowy i Samorządowy „Uśmiech Malucha”
 

Ośrodek Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera

Symbol:

„OWD”

Adres:

ul. Aleja Legionów 5, 25-035 Kielce

Telefon:

+48 41 242 84 77

E-mail:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek w godz. 7:00 - 17:00

Kierownik:

Beata Kuśtowska

Do podstawowych zadań Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera należą:

 • zapewnienie niezbędnej opieki osobom dotkniętym chorobą Alzheimera,
 • prowadzenie terapii zajęciowej,
 • prowadzenie rehabilitacji ruchowej,
 • aktywizowanie osób z demencją i utrzymywanie jak najdłużej ich samodzielności,
 • umożliwienie osobom skierowanym do ośrodka spożywanie posiłku w formie obiadu dwudaniowego,
 • odciążenie rodziny i opiekunów od sprawowania całodobowej opieki nad osobą chorą na Alzheimera,
 • przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu społecznemu osób chorych na Alzheimera i ich rodzin.

Ośrodek Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera stanowi środowiskową formę pomocy półstacjonarnej służącą utrzymaniu osoby chorej w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałaniu instytucjonalizacji.

 

Podstawa prawna:

 

Oferta Ośrodka Wsparcia Dziennego kierowana jest do:

 • osób cierpiących na chorobę Alzheimera, które wymagają częściowej opieki w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają leczenia szpitalnego ani pobytu w całodobowej placówce opiekuńczej.

 

Oferta dla uczestników:

 • terapia  zajęciowa,
 • terapia wspomnieniowa,
 • działania rewalidacyjne,
 • trening relaksacyjny  z wizualizacją,
 • rehabilitacja ruchowa,
 • opieka pielęgniarska,
 • udział w zajęciach kulturalno-towarzyskich,
 • wyżywienie (obiad).

 

Oferta kierowana do rodzin:

 • poradnictwo socjalne,
 • spotkania dydaktyczno-informacyjne,
 • grupa wsparcia.

 

Tryb załatwienia sprawy:

 1. Złożenie pisemnego wniosku (podania) o przyznanie pomocy w formie pobytu w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera.
 2. Wydanie wniosku kwalifikacyjnego przez zespół konsultantów MOPR o celowości skierowania osoby zainteresowanej do OWD dla Osób Chorych na Alzheimera.
 3. Sporządzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego właściwego Rejonu Opiekuńczego w miejscu zamieszkania zainteresowanego.
 4. Wydanie decyzji administracyjnej.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Pisemny wniosek (podanie) osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego o przyznanie pomocy w formie pobytu w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera.
 2. Zaświadczenie lekarskie z rozpoznaniem choroby Alzheimera lub inna dokumentacja medyczna.
 3. Zaświadczenia dokumentujące wysokość uzyskiwanych dochodów.

 

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Dyrektora MOPR w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

Opracował:

 • Ośrodek Wsparcia Dziennego, stan na dzień 10-02-2017 r.
 

Środowiskowe Domy Samopomocy Typu A, B, C

Nazwa:

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu A

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Symbol:

„Ś.D.S.”

Adres:

ul. Miodowa 7, 25-553 Kielce

Telefon:

+48 41 362 71 50

E-mail:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 16:00

Kierownik:

Agnieszka Spyt

Nazwa:

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu B

dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

Symbol:

„Ś.D.S.”

Adres:

ul. Okrzei 8, 25-525 Kielce

Telefon:

+48 41 368 17 50

E-mail:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek w godz. 7:00 - 16:00

Kierownik:

Anna Gawron

Nazwa:

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu B

dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

Symbol:

„Ś.D.S.”

Adres:

ul. Kołłątaja 4, 25-715 Kielce

Telefony:

+48 41 345 84 65

E-mail:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Fb:

Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Kołłataja 4 w Kielcach

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek w godz. 7:00 - 16:00

Kierownik:

Beata Radek

Nazwa:

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu B

dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

Symbol:

„Ś.D.S.”

Adres:

ul. Orzeszkowej 53, 25-435 Kielce

Telefony:

+48 41 314 49 76

E-mail:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Fb:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kielcach przy ul. E. Orzeszkowej

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek w godz. 7:00 - 16:00

Kierownik:

Anna Popowicz

Nazwa:

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu C

dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (np. ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera)

Symbol:

„Ś.D.S.”

Adres:

ul. Krzemionkowa 1, 25-750 Kielce

Telefony:

+48 41 345 07 65

+48 604 423 589

E-mail:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Fb:

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu C ul. Krzemionkowa 1 Kielce

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek w godz. 7:00 - 17:00

Kierownik:

Dorota Zając

Do podstawowych zadań Środowiskowych Domów Samopomocy należy:

 • prowadzenie treningów funkcjonowania w codziennym życiu, w tym treningu dbałości o wygląd zewnętrzny, treningu nauki higieny, treningu kulinarnego, treningu umiejętności praktycznych, treningu gospodarowania własnymi środkami finansowymi,
 • prowadzenie treningów interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury,
 • prowadzenie treningów umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udziałem w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych,
 • prowadzenie poradnictwa psychologicznego,
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 • pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do placówek ochrony zdrowia,
 • zapewnienie niezbędnej opieki,
 • prowadzenie terapii ruchowej, w tym zajęć sportowych, turystyki i rekreacji,
 • umożliwienie uczestnikom spożywania gorącego posiłku i udziału w terapiach kulinarnych.

Więcej informacji:

 

Kluby Seniora i Filie Klubów Seniora

Kluby Seniora i Filie Klubu Seniora na terenie Miasta Kielce:

 

Zapoznaj się:

Lp.

Nazwa pliku


1.


Zarządzenie wewnętrzne nr 40/2017 z dnia 18 września 2017 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Klubów Seniora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach”


2.


Zarządzenie wewnętrzne nr 35/2017 z dnia 3 sierpnia 2017 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie organizacyjnym Klubów Seniora w Kielcach

3.


Zarządzenie wewnętrzne nr 17/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie wprowadzenia „Regulaminu organizacyjnego Klubów Seniora w Kielcach”


4.


Regulamin Klubów Seniora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

 

 


 

Nasze placówki

 

 

 
Więcej artykułów…