Nasze placówki

Żłobek Zakładowy i Samorządowy „Uśmiech Malucha”

 • Żłobek Zakładowy i Samorządowy „Uśmiech Malucha” (ŻUM)
  Osiedle Na Stoku 42 A, 25-437 Kielce
  tel.: 41 367 66 76
  tel.: 41 367 63 30
  tel.: 41 367 67 57
  tel.: 41 341 72 91

 

 

Ośrodek Wsparcia Dziennego

 • Ośrodek Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera (OWD)
  25-035 Kielce, ul. Aleja Legionów 5
  tel.: 41 242 84 77
  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  kierownik: Beata Kuśtowska

Godziny pracy:

 • poniedziałek - piątek w godz.: 7:00-17:00

Dojazd autobusami komunikacji miejskiej:

 • linii nr 2, 4, 30, 34, 41, 44

 

Ośrodek Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera stanowi środowiskową formę pomocy półstacjonarnej służącą utrzymaniu osoby chorej w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałaniu instytucjonalizacji.

 

Do podstawowych zadań Ośrodka należą:

 1. zapewnienie niezbędnej opieki osobom dotkniętym chorobą Alzheimera,
 2. prowadzenie terapii zajęciowej,
 3. prowadzenie rehabilitacji ruchowej,
 4. aktywizowanie osób z demencją i utrzymywanie jak najdłużej ich samodzielności,
 5. umożliwienie osobom skierowanym do ośrodka spożywanie posiłku w formie obiadu dwudaniowego,
 6. odciążenie rodziny i opiekunów od sprawowania całodobowej opieki nad osobą chorą na Alzheimera,
 7. przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu społecznemu osób chorych na Alzheimera i ich rodzin.

 

Podstawa prawna:

 

Oferta Ośrodka Wsparcia Dziennego kierowana jest do:

 • osób cierpiących na chorobę Alzheimera, które wymagają częściowej opieki w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają leczenia szpitalnego ani pobytu w całodobowej placówce opiekuńczej.

 

Oferta dla uczestników:

 • terapia  zajęciowa,
 • terapia wspomnieniowa,
 • działania rewalidacyjne,
 • trening relaksacyjny  z wizualizacją,
 • rehabilitacja ruchowa,
 • opieka pielęgniarska,
 • udział w zajęciach kulturalno-towarzyskich,
 • wyżywienie (obiad).

 

Oferta kierowana do rodzin:

 • poradnictwo socjalne,
 • spotkania dydaktyczno-informacyjne,
 • grupa wsparcia.

 

Tryb załatwienia sprawy:

 1. Złożenie pisemnego wniosku (podania) o przyznanie pomocy w formie pobytu w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera.
 2. Wydanie wniosku kwalifikacyjnego przez zespół konsultantów MOPR o celowości skierowania osoby zainteresowanej do OWD dla Osób Chorych na Alzheimera.
 3. Sporządzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego właściwego Rejonu Opiekuńczego w miejscu zamieszkania zainteresowanego.
 4. Wydanie decyzji administracyjnej.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Pisemny wniosek (podanie) osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego o przyznanie pomocy w formie pobytu w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera.
 2. Zaświadczenie lekarskie z rozpoznaniem choroby Alzheimera lub inna dokumentacja medyczna.
 3. Zaświadczenia dokumentujące wysokość uzyskiwanych dochodów.

 

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Dyrektora MOPR w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

Środowiskowe Domy Samopomocy

Środowiskowe Domy Samopomocy Typu A, B, C na terenie Miasta Kielce

 • Środowiskowy Dom Samopomocy Typu A w Kielcach
  (dla osób zaburzeniami psychicznymi)
  25-553 Kielce, ul. Miodowa 7
  tel.: 41 362 71 50
  Kierownik: Agnieszka Spyt

 

 • Środowiskowy Dom Samopomocy Typu B w Kielcach
  (dla osób niepełnosprawnych intelektualnie)
  25-525 Kielce, ul. Okrzei 8
  tel.: 41 368 17 50
  kierownik: Anna Gawron

 

 • Środowiskowy Dom Samopomocy Typu B w Kielcach
  (dla osób niepełnosprawnych intelektualnie)
  25-435 Kielce, ul. Orzeszkowej 53
  tel.: 41 314 49 76
  kierownik: Anna Popowicz

 

 • Środowiskowy Dom Samopomocy Typu B w Kielcach
  (dla osób niepełnosprawnych intelektualnie)
  25-715 Kielce, ul. Kołłątaja 4
  tel.: 41 345 84 65
  Kierownik: Beata Radek

Godziny pracy ŚDS Typu A i B:

 • poniedziałek - piątek w godz.: 8:00-16:00

 

 • Środowiskowy Dom Samopomocy Typu C w Kielcach
  (dla osób ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera)
  25-750 Kielce, ul. Krzemionkowa 1
  tel.: 41 345 07 65
  kierownik: Dorota Zając

Godziny pracy:

 • poniedziałek - piątek w godz.: 7:00-17:00

 

Podstawa prawna:

Kogo dotyczy:

osoby starsze z  różnymi  postaciami  otępienia,  demencja starcza,  choroba Alzheimera i inne zaburzenia czynności psychicznych. Osoby , które wymagają częściowej opieki w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają leczenia szpitalnego ani pobytu w całodobowej placówce opiekuńczej.

Forma pomocy:

 • terapia zajęciowa,
 • rehabilitacja psychospołeczna.

 

Oferta:

Dom ma charakter lokalny, świadczeniami obejmuje mieszkańców miasta Kielc. ŚDS przeznaczony jest dla 25 osób i ma charakter otwarty. Jego funkcjonowanie opiera się na współpracy z rodzinami i opiekunami, społecznością lokalną, placówkami kulturalno-oświatowymi oraz organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Naszym zadaniem jest postępowanie wspierająco-aktywizujące, w tym:

 • trening umiejętności samoobsługowych i zaradności życiowej,
 • trening umiejętności społecznych i interpersonalnych,
 • trening motywacyjny, w tym m. in.: motywowanie do kontaktu, motywowanie do aktywności, motywowanie do samodzielności, motywowanie do podejmowania kontaktów społecznych,
 • terapia zajęciowa w tym m. in.: muzykoterapia, arteterapia, ergoterapia, biblioterapia, choreoterapia,
 • działania rewalidacyjne,
 • rehabilitacja ruchowa,
 • poradnictwo socjalne,
 • inne formy terapeutyczne dostosowane do potrzeb użytkowników, m. in. psychoterapia,  imprezy integracyjne, poradnictwo psychologiczne i praca terapeutyczna z rodzinami lub opiekunami uczestników.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o skierowanie do Domu,
 • zaświadczenie lekarskie o występujących zaburzeniach psychicznych, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa,               ,
 • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu,
 • orzeczenie o niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.

Kandydatów do Środowiskowego Domu Samopomocy kwalifikuje zespół konsultantów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w składzie:

 • specjalista psychiatra,
 • specjalista psychologii klinicznej,
 • pielęgniarka psychiatryczna.

Tryb załatwienia sprawy:

 1. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w formie pobytu w ŚDS.
 2. Sporządzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego właściwego rejonu opiekuńczego w miejscu zamieszkania zainteresowanego.
 3. Wydanie decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Dyrektora MOPR
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:

Uczestnicy zobligowani są do ponoszenia odpłatności za pobyt i wyżywienie (obiad), pozostałe proponowane formy zajęć są nieodpłatne.

 

Osoby uprawnione do korzystania z pomocy:

 • osoby niepełnosprawne intelektualnie z terenu miasta Kielce

Formy pomocy:

 • terapia zajęciowa,
 • psychoterapia i socjoterapia,
 • rehabilitacja ruchowa.

Kryteria i warunki udzielania pomocy:

 • do ŚDS-u przyjmowane są w pierwszej kolejności osoby pełnoletnie z terenu miasta Kielce a w przypadku posiadania wolnych miejsc mieszkańców z innych gmin, które mają poważne trudności w życiu codziennym, a zwłaszcza w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem. Nie ma kryterium dochodowego decydującego o możliwości korzystania z terapii.

Wymagane dokumenty:

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • zaświadczenie od lekarza ze wskazaniem do terapii zajęciowej,
 • zaświadczenia dokumentujące wysokość uzyskiwanych dochodów.

Tryb załatwienia sprawy:

 1. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w formie pobytu w ŚDS.
 2. Sporządzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego właściwego rejonu opiekuńczego w miejscu zamieszkania zainteresowanego.
 3. Wydanie decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Dyrektora MOPR
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

Oferta ŚDS-u:

Pracownie:

 • pracownia kulinarna
 • pracownia gospodarstwa domowego
 • pracownia plastyczno – komputerowa
 • pracownia rękodzieła artystycznego i zajęć rewalidacyjnych
 • sala zajęć relaksacyjnych i pokój wyciszeń
 • sala rehabilitacyjna
 • świetlica
 • pracownia stolarska
 • sala doświadczenia świata stymulująca rozwój zmysłów
 • sala rehabilitacyjna i masażu

Proponowane zajęcia:

 • gospodarcze i kulinarne
 • plastyczne i rękodzielnicze
 • multimedialno – komputerowe
 • relaksacyjne
 • rewalidacyjne
 • rehabilitacyjne
 • muzykoterapia
 • biblioterapia
 • psychoterapia
 • socjoterapia
 • hipoterapia i dogoterapia
 • spacery, wyjazdy na wycieczki, zawody sportowe, wyjścia do kina i teatru
 • zajęcia językowe
 • zajęcia za pomocą RSA BIOFEEDBACK

Uwagi:

ŚDS przeznaczony jest dla 25 osób i ma charakter otwarty. Jego funkcjonowanie opiera się na współpracy z rodzinami i opiekunami, społecznością lokalną, placówkami kulturalno - oświatowymi oraz organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Osoby chcące korzystać z terapii powinny bezpośrednio skontaktować się z pracownikami Domu. Podjęcie decyzji o uczęszczaniu na zajęcia poprzedzone jest pobytem w ŚDS przez 2-3 tygodnie na warunkach klubowych i uzyskaniem pozytywnej opinii. Środowiskowy Dom Samopomocy oferuje również transport na zajęcia i do miejsca zamieszkania na terenie miasta Kielce.

Godziny pracy:

 • poniedziałek - piątek w godz.: 8:00-16:00

 

Podstawa prawna:

Osoby uprawnione do korzystania z pomocy:

 • osoby niepełnosprawne intelektualnie z terenu miasta Kielce

Formy pomocy:

 • terapia zajęciowa,
 • psychoterapia i socjoterapia,
 • rehabilitacja ruchowa.

Kryteria i warunki udzielania pomocy:

 • do ŚDS-u przyjmowane są w pierwszej kolejności osoby pełnoletnie z terenu miasta Kielce a w przypadku posiadania wolnych miejsc mieszkańców z innych gmin, które mają poważne trudności w życiu codziennym, a zwłaszcza w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem. Nie ma kryterium dochodowego decydującego o możliwości korzystania z terapii.

Wymagane dokumenty:

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • zaświadczenie od lekarza ze wskazaniem do terapii zajęciowej,
 • zaświadczenia dokumentujące wysokość uzyskiwanych dochodów.

Tryb załatwienia sprawy:

 1. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w formie pobytu w ŚDS.
 2. Sporządzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego właściwego rejonu opiekuńczego w miejscu zamieszkania zainteresowanego.
 3. Wydanie decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Dyrektora MOPR
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

Oferta ŚDS-u:

Pracownie:

 • pracownia kulinarna
 • pracownia gospodarstwa domowego
 • pracownia plastyczno – komputerowa
 • pracownia rękodzieła artystycznego i zajęć rewalidacyjnych
 • sala zajęć relaksacyjnych i pokój wyciszeń
 • sala rehabilitacyjna
 • świetlica
 • pracownia stolarska
 • sala doświadczenia świata stymulująca rozwój zmysłów
 • sala rehabilitacyjna i masażu

Proponowane zajęcia:

 • gospodarcze i kulinarne
 • plastyczne i rękodzielnicze
 • multimedialno – komputerowe
 • relaksacyjne
 • rewalidacyjne
 • rehabilitacyjne
 • muzykoterapia
 • biblioterapia
 • psychoterapia
 • socjoterapia
 • hipoterapia i dogoterapia
 • spacery, wyjazdy na wycieczki, zawody sportowe, wyjścia do kina i teatru
 • zajęcia językowe
 • zajęcia za pomocą RSA BIOFEEDBACK

Uwagi:

ŚDS przeznaczony jest dla 25 osób i ma charakter otwarty. Jego funkcjonowanie opiera się na współpracy z rodzinami i opiekunami, społecznością lokalną, placówkami kulturalno - oświatowymi oraz organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Osoby chcące korzystać z terapii powinny bezpośrednio skontaktować się z pracownikami Domu. Podjęcie decyzji o uczęszczaniu na zajęcia poprzedzone jest pobytem w ŚDS przez
2-3 tygodnie na warunkach klubowych i uzyskaniem pozytywnej opinii. Środowiskowy Dom Samopomocy oferuje również transport na zajęcia i do miejsca zamieszkania na terenie miasta Kielce.

Godziny pracy:

 • poniedziałek - piątek w godz.: 8:00-16:00

 

Podstawa prawna:

Osoby uprawnione do korzystania z pomocy:

 • osoby niepełnosprawne intelektualnie z terenu miasta Kielce

Formy pomocy:

 • terapia zajęciowa,
 • psychoterapia i socjoterapia,
 • rehabilitacja ruchowa.

Kryteria i warunki udzielania pomocy:

 • do ŚDS-u przyjmowane są w pierwszej kolejności osoby pełnoletnie z terenu miasta Kielce a w przypadku posiadania wolnych miejsc mieszkańców z innych gmin, które mają poważne trudności w życiu codziennym, a zwłaszcza w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem. Nie ma kryterium dochodowego decydującego o możliwości korzystania z terapii.

Wymagane dokumenty:

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • zaświadczenie od lekarza ze wskazaniem do terapii zajęciowej,
 • zaświadczenia dokumentujące wysokość uzyskiwanych dochodów.

Tryb załatwienia sprawy:

 1. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w formie pobytu w ŚDS.
 2. Sporządzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego właściwego rejonu opiekuńczego w miejscu zamieszkania zainteresowanego.
 3. Wydanie decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Dyrektora MOPR
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

Oferta ŚDS-u:

Pracownie:

 • pracownia kulinarna
 • pracownia gospodarstwa domowego
 • pracownia plastyczno – komputerowa
 • pracownia rękodzieła artystycznego i zajęć rewalidacyjnych
 • sala zajęć relaksacyjnych i pokój wyciszeń
 • sala rehabilitacyjna
 • świetlica
 • pracownia stolarska
 • sala doświadczenia świata stymulująca rozwój zmysłów
 • sala rehabilitacyjna i masażu

Proponowane zajęcia:

 • gospodarcze i kulinarne
 • plastyczne i rękodzielnicze
 • multimedialno – komputerowe
 • relaksacyjne
 • rewalidacyjne
 • rehabilitacyjne
 • muzykoterapia
 • biblioterapia
 • psychoterapia
 • socjoterapia
 • hipoterapia i dogoterapia
 • spacery, wyjazdy na wycieczki, zawody sportowe, wyjścia do kina i teatru
 • zajęcia językowe
 • zajęcia za pomocą RSA BIOFEEDBACK

Uwagi:

ŚDS przeznaczony jest dla 25 osób i ma charakter otwarty. Jego funkcjonowanie opiera się na współpracy z rodzinami i opiekunami, społecznością lokalną, placówkami kulturalno - oświatowymi oraz organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Osoby chcące korzystać z terapii powinny bezpośrednio skontaktować się z pracownikami Domu. Podjęcie decyzji o uczęszczaniu na zajęcia poprzedzone jest pobytem w ŚDS przez
2-3 tygodnie na warunkach klubowych i uzyskaniem pozytywnej opinii. Środowiskowy Dom Samopomocy oferuje również transport na zajęcia i do miejsca zamieszkania na terenie miasta Kielce.

Godziny pracy:

 • poniedziałek - piątek w godz.: 8:00-16:00

 

Podstawa prawna:

Forma pomocy:

 • terapia zajęciowa,
 • rehabilitacja psychospołeczna.

Osoby uprawnione do korzystania z pomocy:

 • osoby niepełnosprawne intelektualnie z terenu miasta Kielce

Kryteria i warunki udzielania pomocy:

do ŚDS przyjmowane są osoby pełnoletnie z terenu miasta Kielce, które mają poważne trudności w życiu codziennym, a zwłaszcza w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem. Nie ma kryterium dochodowego decydującego o możliwości korzystania z terapii.

Wymagane dokumenty:

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • pisemna zgoda osoby zainteresowanej na uczestnictwo w zajęciach,
 • zaświadczenie od lekarza ze wskazaniem do terapii zajęciowej,
 • zaświadczenia dokumentujące wysokość uzyskiwanych dochodów.

Tryb załatwienia sprawy:

 1. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w formie pobytu w ŚDS.
 2. Sporządzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego właściwego rejonu opiekuńczego w miejscu zamieszkania zainteresowanego.
 3. Wydanie decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Dyrektora MOPR
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:

ŚDS przeznaczony jest dla 25 osób i ma charakter otwarty. Jego funkcjonowanie opiera się na współpracy z rodzinami i opiekunami, społecznością lokalną, placówkami kulturalno-oświatowymi oraz organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Osoby chcące korzystać z terapii powinny bezpośrednio skontaktować się z pracownikami Domu. Podjęcie decyzji o uczęszczaniu na zajęcia poprzedzone jest pobytem w ŚDS przez 2-3 tygodnie na warunkach klubowych i uzyskaniem pozytywnej opinii zespołu kwalifikacyjnego. Nieodpłatne są usługi w formie terapii świadczone przez ŚDS. Odpłatna jest pomoc w formie śniadania i obiadu, jej wysokość zależy od posiadanego dochodu rodziny.

Podstawa prawna:

Forma pomocy:

 • terapia zajęciowa,
 • rehabilitacja psychospołeczna.


Kryteria i warunki udzielania pomocy:

do ŚDS-u przyjmowane są osoby z terenu miasta Kielce, które są zdolne do samodzielnego zaspakajania własnych podstawowych potrzeb życiowych, nie wymagają stałej opieki pielęgniarskiej, nie zagrażają własnemu zdrowiu i życiu oraz zdrowiu i życiu innych osób. Nie ma kryterium dochodowego decydującego o możliwości korzystania z terapii w ŚDS.

Wymagane dokumenty:

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • pisemna zgoda osoby zainteresowanej na uczestnictwo w zajęciach,
 • zaświadczenie od lekarza ze wskazaniem do terapii zajęciowej,
 • zaświadczenia dokumentujące wysokość uzyskiwanych dochodów.

Tryb załatwienia sprawy:

 1. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w formie pobytu w ŚDS.
 2. Sporządzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego właściwego rejonu opiekuńczego w miejscu zamieszkania zainteresowanego.
 3. Wydanie decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Dyrektora MOPR
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:

osoby chętne do skorzystania z terapii w ramach ŚDS-u powinny skontaktować się z pracownikami placówki. W ramach możliwości (dom przeznaczony jest dla ok. 35 osób) wyznaczony zostaje termin przyjęcia. Następnie rejon opiekuńczy właściwy dla miejsca zamieszkania sporządza, w celu wydania decyzji administracyjnej, wywiad środowiskowy oraz ustala odpłatność za żywienie.


 

Kluby Seniora

Kluby Seniora i Filie Klubu Seniora na terenie Miasta Kielce

 • Klub Seniora (K.S.)
  25-341 Kielce, ul. Św. Stanisława Kostki 4a
  tel.: 41 341 10 80
  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  kierownik: Piotr Chałupka
 • Filia Klubu Seniora (K.S.)
  25-370 Kielce, ul. Żeromskiego 44
  tel.: 41 361 91 15
  kierownik: Piotr Chałupka
 • Klub Seniora (K.S.)
  25-433 Kielce, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 75
  tel.: 41 362 55 36
  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  kierownik: Marcin Wójcik
 • Filia Klubu Seniora (K.S.)
  25-553 Kielce, ul. Miodowa 7
  tel.: 41 362 55 36
  kierownik: Marcin Wójcik
 • Klub Seniora (K.S.)
  25-618 Kielce, ul. Hoża 39
  tel.: 41 345 30 75
  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  kierownik: Florian Fabrycy
 • Klub Seniora (K.S.)
  25- 035 Kielce, ul. Aleja Legionów 5
  tel.: 41 242 83 50
  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  kierownik: Dorota Brzezińska
 • Filia Klubu Seniora (K.S.)
  25-729 Kielce, ul. Urzędnicza 3
  tel.: 41 345 07 77
  kierownik: Dorota Brzezińska
 • Filia Klubu Seniora (K.S.)
  25-379 Kielce, ul. Mała 17/4
  tel.: 41 343 00 05
  kierownik: Dorota Brzezińska
 • Klub Seniora (K.S.)
  25-628 Kielce, ul. Naruszewicza 23
  tel.: 666 011 198
  kierownik: Monika Górska
 • Klub Seniora (K.S.)
  25-209 Kielce, ul. Tujowa 2
  tel.: 41 389 58 47
  kierownik: Monika Górska

Godziny pracy:

 • poniedziałek - piątek w godz.: 8:00-16:00

Strona internetowa:

 

Klub Seniora kieruje swoją ofertę do osób starszych, samotnych, osób, które zakończyły okres aktywności zawodowej, emerytów oraz osób niepełnosprawnych, umożliwiając im pomoc w zagospodarowaniu wolnego czasu.

 

Do podstawowych zadań Klubów Seniora należy:

1. Rozpoznawanie potrzeb i rozwijanie zainteresowań środowiska seniorów.

2. Aktywizacja i integracja osób starszych poprzez:

 • prowadzenie zajęć w ramach terapii zajęciowej, manualnej i ruchowej,
 • organizowanie spotkań tematycznych,
 • organizowanie wycieczek krajoznawczych i kulturoznawczych,
 • organizowanie działań o charakterze edukacyjnym (np. kursów językowych, komputerowych),
 • organizowanie imprez okolicznościowych.

3. Prowadzenie działań w środowisku lokalnym mających na celu zapobieganie izolacji, separacji i marginalizacji ludzi starszych poprzez:

 • organizowanie wsparcia psychicznego i środowiskowego,
 • kreowanie wizerunku seniorów jako osób czynnych społecznie,
 • podejmowanie działań służących budowaniu więzi międzypokoleniowej oraz promocji wiedzy, doświadczenia i zainteresowań ludzi w podeszłym wieku.

4.    Rozwijanie działań o charakterze samopomocowym.

 

Podstawa prawna:

 

Oferta Klubów Seniora:

 • codzienna gimnastyka oraz rehabilitacja (masaż)
 • oddziaływania prowadzone przez instruktora terapeutę;
 • całodniowy dostęp do zgromadzonego w klubie sprzętu rehabilitacyjnego…;
 • pracownia komputerowa z możliwością nabycia umiejętności obsługi komputera oraz dostępem do internetu – zajęcia prowadzone przez instruktora;
 • pracownia rękodzieła artystycznego, w której można zapoznać się z takimi technikami jak: papieroplastyka, makrama, collage, malowanie na szkle, projektowanie ozdób, prace w skórze, wyroby ze sznurka sizalowego a także wziąć udział w zajęciach z tkactwa, majsterkowania, krawiectwa, hafciarstwa, szycia, inne – zajęcia odbywające się pod kierunkiem instruktora;
 • wieczorki taneczne;
 • uczestnictwo w zorganizowanych sekcjach: brydżowa, szachowa, recytatorska, wokalna, filmowa…;
 • uczestnictwo w imprezach organizowanych na terenie miasta
 • wyjścia do kina teatru na przedsięwzięcia plenerowe…;
 • udział w zorganizowanych grupach językowych;
 • cyklicznie odbywające się wykłady dotyczących zdrowia – „Spotkania z Medycyną Naturalną;
 • wycieczki piesze, autokarowe, spacery, ogniska;
 • organizowanie wystaw, prelekcji, spotkań z ciekawymi ludźmi,
 • kluby dyskusyjne;
 • korzystanie z biblioteczki klubowej oraz codziennej prasy, sali telewizyjnej i zgromadzonego tam sprzętu Audio-Video…;
 • zabiegi kosmetyczne…;
 • organizowanie imprez okolicznościowych (imieniny, urodziny, święta, jubileusze…);

 

Oferta Klubu:

 • imprezy okolicznościowe – wyjścia do teatru, kina, galerii, festyny, kiermasze,
 • organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi, prelekcji, a także imprez okolicznościowych – wspólna Wigilia, Wielkanoc, Walentynki itp.
 • wycieczki piesze, rowerowe, autokarowe,
 • kącik kosmetyczny,
 • kącik komputerowy,
 • zajęcia na basenie.

Klub nie pobiera żadnej odpłatności za korzystanie z powyższej oferty.

 

Nasze placówki

 

 

 
Więcej artykułów…