Nasze placówki

Żłobek Zakładowy i Samorządowy „Uśmiech Malucha” w Kielcach

Pełna nazwa:

Żłobek Zakładowy i Samorządowy „Uśmiech Malucha”
w Kielcach

Symbol:

„ŻUM”

Adres:

ul. Osiedle Na Stoku 42 A, 25-437 Kielce

Telefony:

+48 41 341 72 91

+48 41 367 63 30

+48 604 198 979

Fax:

+48 41 341 72 91

E-mail:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Godziny pracy Żłobka:

poniedziałek - piątek w godz. 6:00 - 17:00

Żłobek czynny jest cały rok z przerwą miesięczną w okresie wakacji.

Godziny urzędowania administracji:

poniedziałek - piątek w godz. 7:30 - 15:30

Numer konta bankowego:

ING Bank Śląski  09 1050 1461 1000 0023 9891 2390

Kierownik:

Wiktoria Kozłowska

Do podstawowych zadań Żłobka Zakładowego i Samorządowego „Uśmiech Malucha” należy:

 • Zapewnienie opieki pielęgnacyjnej, wychowawczej i edukacyjnej dzieciom do lat 3.
 • Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka.
 • Dbanie o bezpieczeństwo, zdrowie oraz rozwój psychomotoryczny dziecka.
 • Współdziałanie z rodzicami w wychowaniu dziecka.
 • Zapewnienie prawidłowego żywienia zgodnie z obowiązującymi normami fizjologicznymi.

Dokumenty do pobrania:

 

Ośrodek Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera

Symbol:

„OWD”

Adres:

ul. Aleja Legionów 5, 25-035 Kielce

Telefon:

+48 41 242 84 77

E-mail:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 16:00

Kierownik:

Beata Kuśtowska

Do podstawowych zadań Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera należą:

 • zapewnienie niezbędnej opieki osobom dotkniętym chorobą Alzheimera,
 • prowadzenie terapii zajęciowej,
 • prowadzenie rehabilitacji ruchowej,
 • aktywizowanie osób z demencją i utrzymywanie jak najdłużej ich samodzielności,
 • umożliwienie osobom skierowanym do ośrodka spożywanie posiłku w formie obiadu dwudaniowego,
 • odciążenie rodziny i opiekunów od sprawowania całodobowej opieki nad osobą chorą na Alzheimera,
 • przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu społecznemu osób chorych na Alzheimera i ich rodzin.

Ośrodek Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera stanowi środowiskową formę pomocy półstacjonarnej służącą utrzymaniu osoby chorej w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałaniu instytucjonalizacji.

 

Podstawa prawna:

 

Oferta Ośrodka Wsparcia Dziennego kierowana jest do:

 • osób cierpiących na chorobę Alzheimera, które wymagają częściowej opieki w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają leczenia szpitalnego ani pobytu w całodobowej placówce opiekuńczej.

 

Oferta dla uczestników:

 • terapia  zajęciowa,
 • terapia wspomnieniowa,
 • działania rewalidacyjne,
 • trening relaksacyjny  z wizualizacją,
 • rehabilitacja ruchowa,
 • opieka pielęgniarska,
 • udział w zajęciach kulturalno-towarzyskich,
 • wyżywienie (obiad).

 

Oferta kierowana do rodzin:

 • poradnictwo socjalne,
 • spotkania dydaktyczno-informacyjne,
 • grupa wsparcia.

 

Tryb załatwienia sprawy:

 1. Złożenie pisemnego wniosku (podania) o przyznanie pomocy w formie pobytu w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera.
 2. Wydanie wniosku kwalifikacyjnego przez zespół konsultantów MOPR o celowości skierowania osoby zainteresowanej do OWD dla Osób Chorych na Alzheimera.
 3. Sporządzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego właściwego Rejonu Opiekuńczego w miejscu zamieszkania zainteresowanego.
 4. Wydanie decyzji administracyjnej.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Pisemny wniosek (podanie) osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego o przyznanie pomocy w formie pobytu w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera.
 2. Zaświadczenie lekarskie z rozpoznaniem choroby Alzheimera lub inna dokumentacja medyczna.
 3. Zaświadczenia dokumentujące wysokość uzyskiwanych dochodów.

 

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Dyrektora MOPR w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

Opracował:

 • Ośrodek Wsparcia Dziennego, stan na dzień 10-02-2017 r.
 

Środowiskowe Domy Samopomocy Typu A, B, C

Nazwa:

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu A

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Symbol:

„Ś.D.S.”

Adres:

ul. Miodowa 7, 25-553 Kielce

Telefon:

+48 41 362 71 50

E-mail:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 16:00

Kierownik:

Agnieszka Spyt

Nazwa:

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu B

dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

Symbol:

„Ś.D.S.”

Adres:

ul. Okrzei 8, 25-525 Kielce

Telefon:

+48 41 368 17 50

E-mail:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek w godz. 7:00 - 16:00

Kierownik:

Anna Gawron

Nazwa:

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu B

dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

Symbol:

„Ś.D.S.”

Adres:

ul. Kołłątaja 4, 25-715 Kielce

Telefony:

+48 41 345 84 65

E-mail:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Fb:

Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Kołłataja 4 w Kielcach

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek w godz. 7:00 - 16:00

Kierownik:

Beata Radek

Nazwa:

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu B

dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

Symbol:

„Ś.D.S.”

Adres:

ul. Orzeszkowej 53, 25-435 Kielce

Telefony:

+48 41 314 49 76

E-mail:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Fb:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kielcach przy ul. E. Orzeszkowej

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek w godz. 7:00 - 16:00

Kierownik:

Anna Popowicz

Nazwa:

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu C

dla osób ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera

Symbol:

„Ś.D.S.”

Adres:

ul. Krzemionkowa 1, 25-750 Kielce

Telefony:

+48 41 345 07 65

+48 604 423 589

E-mail:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Fb:

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu C ul. Krzemionkowa 1 Kielce

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek w godz. 7:00 - 17:00

Kierownik:

Dorota Zając

Do podstawowych zadań Środowiskowych Domów Samopomocy należy:

 • prowadzenie treningów funkcjonowania w codziennym życiu, w tym treningu dbałości o wygląd zewnętrzny, treningu nauki higieny, treningu kulinarnego, treningu umiejętności praktycznych, treningu gospodarowania własnymi środkami finansowymi,
 • prowadzenie treningów interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury,
 • prowadzenie treningów umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udziałem w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych,
 • prowadzenie poradnictwa psychologicznego,
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 • pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do placówek ochrony zdrowia,
 • zapewnienie niezbędnej opieki,
 • prowadzenie terapii ruchowej, w tym zajęć sportowych, turystyki i rekreacji,
 • umożliwienie uczestnikom spożywania gorącego posiłku i udziału w terapiach kulinarnych.
 

Kluby Seniora i Filie Klubów Seniora

 

Kluby Seniora i Filie Klubu Seniora na terenie Miasta Kielce:

 

Zapoznaj się:


 

Nasze placówki

 

 

 
Więcej artykułów…