Poradnictwo rodzinne

Dział Usług

Poradnictwo psychologiczne - ponadpodstawowe usługi specjalistyczne

Więcej…

 

Dział Opieki i Wychowania

 

Poradnictwo rodzinne realizowane jest za pośrednictwem Zespołu Profilaktyki Rodzinnej.
Zespół spełnia rolę profilaktyczną, bowiem jego głównym celem jest praca na rzecz wzmocnienia rodziny niewydolnej wychowawczo tak, aby  nie  była konieczna ingerencja Sądu Rodzinnego.
O wszystkie szczegóły pytaj osobiście u koordynatora zespołu Kielce, ul. Studzienna 2, parter, pokój nr 18 lub skontaktuj się telefonicznie 41 331 72 58

 • Dział Opieki i Wychowania
  ul. Studzienna 2, 25-554 Kielce, pokoje nr 18-20
  tel.: 41 331 72 58 lub 41 331 00 13 – bezpośrednie, 41 331 25 24 – centrala
  wew. 222 – rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze
  wew. 223 – usamodzielnienie wychowanków
  wew. 228 – kierownik działu, zastępca kierownika
  wew. 250 – odpłatności rodziców naturalnych dzieci
  wew. 254 – dłużnicy
  kierownik: Izabela Aniołek
  zastępca kierownika: Iwona Bielecka

  Godziny pracy:
  p
  oniedziałek w godz. 8:00 – 16:00
  wtorek – piątek w godz. 7:30 – 15:30
 

Poradnictwo psychologiczne

Poradnictwo psychologiczne

Porady i konsultacje psychologiczne związane z przemocą w rodzinie:

     Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
     25 – 614 Kielce, ul. 1-go Maja 196
     Od poniedziałku do piątku, w godzinach: 08 - 18.00
     Telefon: 41 368 18 67 ( osoby doznające przemocy, świadkowie przemocy )

     Od poniedziałku do piątku , w godzinach: 08 – 16.00
     Telefon: 41 362 89 73 ( osoby stosujące przemoc )

     Całodobowo,
     Telefony: 41 366 10 52, 195 13 ( osoby doznające przemocy, świadkowie
      przemocy )

Termin spotkania najlepiej uzgodnić telefonicznie lub osobiście aby uniknąć żmudnego czekania. W sytuacji kryzysowej przyjmujemy natychmiast.

Porady i konsultacje psychologiczne związane z kryzysami osobistymi
i rodzinnymi:

     Dział Pracy Socjalnej i Poradnictwa Rodzinnego
     25 – 614 Kielce, ul. 1-go Maja 196
     Od poniedziałku do piątku, w godzinach: 08- 18.00
     Telefon: 41 368 18 67

Termin spotkania najlepiej uzgodnić telefonicznie lub osobiście, aby uniknąć żmudnego czekania. Można umówić się na konsultację także za pośrednictwem pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.
W sytuacji kryzysowej przyjmujemy natychmiast.
Telefoniczne porady i konsultacje psychologiczne:

Miejski Telefon Zaufania: 195 13 ( bezpłatny z telefonu stacjonarnego )
Czynny całodobowo, w soboty, niedziele i święta.

Telefon Zaufania w sprawach rodzinnych: 41 368 18 74
Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 08 – 18.00 

Poradnictwo prawne

Poradnictwo prawne
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
25 – 544 Kielce, ul. Studzienna 2
Telefony:  41 331 25 24;  41 332 4784
Godziny pracy MOPR
poniedziałki: 08.00 – 16.00
wtorki – piątki: 7.30 – 15.30

Prawnik udziela bezpłatnych porad i konsultacji dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,  w każdy poniedziałek i czwartek   w godzinach: 16.00 – 18.30
MOPR, ul. Studzienna 2, pokój nr 2 (parter)
Termin konsultacji uzgadnia się za pośrednictwem pracownika socjalnego, we właściwym, dla swojego miejsca zamieszkania rejonie opiekuńczym MOPR.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Dział Pracy Socjalnej i Poradnictwa Rodzinnego
25 – 614 Kielce, ul. 1-go Maja 196
Telefon: 41 368 18 67
Prawnik udziela bezpłatnych porad i konsultacji tylko osobom korzystającym
z pomocy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,  codziennie w godzinach pracy ośrodka.
Termin konsultacji uzgadnia się za pośrednictwem pracownika, z którym klient jest w kontakcie.