Karta Dużej Rodziny

 

1. Informacje ogólne dla klienta:

 

 

2. Tryb załatwiania sprawy

Składa się z następujących etapów:

1)      Złożenie wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny tradycyjnie w siedzibie MOPR w Kielcach lub elektronicznie za pośrednictwem PIU Empatia.

2)      Składając wniosek przedstawia się oryginały lub odpisy następujących dokumentów:

  • w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

  • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub szkole wyższej –  oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

  • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

  • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinny domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

3)      Odbiór Karty Dużej Rodziny po otrzymaniu sms’a.

Ważne: Od 1 stycznia 2018 roku można składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej. Na podany numer telefonu w załączniku do wniosku zostanie wysłana wiadomość SMS z jednorazowym hasłem do aplikacji mKDR, umożliwiającej korzystanie
z Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej a na adres e-mail – numer Karty Dużej Rodziny oraz link do sklepu, z którego będzie można pobrać aplikację Google Play dla telefonów działających w systemie Android lub App Store dla telefonów działających w systemie IOS.

Członkowie rodzin wielodzietnych, którzy Kartę Dużej Rodziny otrzymali do 31.12.2017 r. w formie tradycyjnej, mogą BEZPŁATNIE złożyć wniosek o dodatkową formę Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej do 31.12.2019 r.

Organ ustalający prawo do Karty jest obowiązany do samodzielnego uzyskania lub weryfikacji drogą elektroniczną informacji dotyczących danych członków rodziny wielodzietnej. W związku z brakiem dostępu do elektronicznego systemu informacji oświatowej oraz wykazu studentów i wykazu osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora prosimy o przedstawienie do wglądu w przypadku dzieci powyżej 18 rż. zaświadczenia ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki.

3. Formularze do pobrania:

Lp.

Nazwa pliku

1.


Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu
2.

Objaśnienia do wniosku

3.


ZKDR-01 - Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej

4.


ZKDR-02 - Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka

5.

ZKDR-03 - Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

6.


ZKDR-03 - Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej
7.

ZKDR-04 - Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych

8.

Oświadczenie dotyczące zawarcia związku małżeńskiego
9.

Oświadczenie dotyczące zawarcia związku małżeńskiego
10.

Broszura „Karta Dużej Rodziny - informacja dla rodzin”

 

4. Sprawę załatwia:

Nazwa:

Dział Pomocy Środowiskowej

Symbol:

„P.Ś.”

Adres:

ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce

Pokój nr:

11, parter

Telefon:

+48 41 367 64 52,  +48 41 367 67 19 wew. 232

Szczegółowych informacji udzielają:

Eliza Długosz, Żaneta Berus, Edyta Pierzchała

E-mail:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Godziny pracy:

poniedziałek w godz. 8:00 - 16:00

wtorek - piątek w godz. 7:30 - 15:30

Kierownik:

Agata Bednarz

Zastępca kierownika:

Grażyna Ciosk

 

Opracował:

  • Dział Pomocy Środowiskowej, stan na dzień 15-11-2018