Karta Dużej Rodziny

 

1. Informacje ogólne dla klienta:

 

 

2. Tryb załatwiania sprawy

Składa się z następujących etapów:

1)      Złożenie wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny

2)      Składając wniosek przedstawia się oryginały lub odpisy następujących dokumentów:

  • w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

  • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub szkole wyższej –  oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

  • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

  • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinny domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

3)      Odbiór Karty Dużej Rodziny po otrzymaniu sms’a.

 

 

3. Formularze do pobrania:

Lp.

Nazwa pliku


1.Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu

2.


Objaśnienia do wniosku


3.ZKDR-01 - Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej


4.ZKDR-02 - Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka


5.


ZKDR-03 - Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej


6.ZKDR-03 -
Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej


7.


Oświadczenie dotyczące zawarcia związku małżeńskiego

8.


Oświadczenie dotyczące zawarcia związku małżeńskiego

9.


Broszura „Karta Dużej Rodziny - informacja dla rodzin”

 

 

4. Sprawę załatwia:

Nazwa:

Dział Pomocy Środowiskowej

Symbol:

„P.Ś.”

Adres:

ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce

Pokój nr:

11, parter

Telefon:

+48 41 367 64 52,  +48 41 367 67 19 wew. 232

Szczegółowych informacji udzielają:

Eliza Długosz, Żaneta Berus, Edyta Pierzchała

E-mail:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Godziny pracy:

poniedziałek w godz. 8:00 - 16:00

wtorek - piątek w godz. 7:30 - 15:30

Kierownik:

Agata Bednarz

Zastępca kierownika:

Grażyna Ciosk

 

Opracował:

  • Dział Pomocy Środowiskowej, stan na dzień 18-08-2017 r.