Dodatek energetyczny

 

1. Informacje ogólne dla klienta

Dodatek energetyczny przysługuje osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy i która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej, a także zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Osobę taką zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 984) nazwano odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Wypłacony w 2014 r. dodatek energetyczny jest zwolniony z opodatkowania.

Dział ds. Dodatków Mieszkaniowych informuje, iż w dniu 27 kwietnia 2018 Minister Energii ogłosił w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wysokość dodatku energetycznego obowiązującą od dnia 1 maja 2018 do dnia 30 kwietnia 2019, który wynosi:

  • 11,35 zł miesięcznie dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną
  • 15,77 zł miesięcznie dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób
  • 18,92 zł miesięcznie dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

 

2. Formularze do pobrania:

Lp.

Nazwa pliku


1.


Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego


2.


Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

 

 

3. Sprawę załatwia:

Nazwa:

Dział ds. Dodatków Mieszkaniowych

Symbol:

„D.M.”

Adres:

ul. Wesoła 51, 25-363 Kielce

Piętro:

II sektor C

Pokoje nr:

213-220

Telefon/fax:

+48 41 344 40 85

E-mail:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Godziny pracy:

poniedziałek w godz. 8:00 - 16:00

wtorek - piątek w godz. 7:30 - 15:30

Dojazd autobusami komunikacji miejskiej: 

linii nr 1, 4, 8, 16, 19, 20, 28, 30, 33, 37, 45, 50, 51

Kierownik:

Tomasz Sowiński

Zastępca kierownika:

Zuzanna Wiącek

Autor:  Tomasz Sowiński Kierownik Działu ds. Dodatków Mieszkaniowych
Data utworzenia: 23 maja 2017

Osoba publikująca: Mariusz Przepióra Dział ds. Doradztwa Metodycznego i Sprawozdawczości
Data publikacji: 23 maja 2017