Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kielcach (SOW)

25-614 Kielce, ul. 1 Maja 196
tel./fax: 41 368 18 67
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Telefon Zaufania czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00:  41 368 18 74
Telefony czynne całodobowo, w soboty, niedziele, święta: 195 13, 41 366 10 52

Kierownik: Grażyna Pisarczyk
Zastępca kierownika: Maria Pokładek
Zastępca kierownika: Elżbieta Gadacsine Michalak

Ośrodek czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-18:00
Placówka dysponuje całodobowym hostelem.

Dojazd autobusami komunikacji miejskiej liniami nr: 6, 9, 17, 32, 36, 37, 40, 44, 53, 54, 100, 106, 110, 112

W skład Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie wchodzi:

 • Punkt Interwencyjno-Konsultacyjny dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie
  25–715 Kielce, ul. Kołłątaja 4, II piętro
  telefon czynny całodobowo: 41 366 10 52
  e- mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Ośrodek czynny całodobowo i znajduje się w tym samym budynku co II Komisariat Policji, na osiedlu Podkarczówka.

Dojazd autobusami komunikacji miejskiej nr: 1, 11, 13, 19, 22, 28, 31, 39, 49, 108, 110, 111
(do ul. Kołłątaja, ul. Jagiellońskiej, ul. Krakowskiej).

 • Ośrodek Korekcyjno-Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie
  25-552 Kielce ul. Wiśniowa 3, I piętro
  tel.: 41 362 89 73e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Ośrodek czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-16:00
Ośrodek znajduje się w budynku pawilonu handlowego od strony przystanku autobusowego przy ul. Jesionowej, w części miasta Szydłówek.
Dojazd autobusami komunikacji miejskiej nr: 4, 7, 20, 22, 36, 110

 • Dział Pracy Socjalnej i Poradnictwa Rodzinnego
  25-614 Kielce, ul. 1 Maja 196
  tel./fax: 41 368 18 67
  Telefon Zaufania czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00:  41 368 18 74

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kielcach (SOW) pomaga w sytuacji:

 • przemocy w rodzinie (ofiarom, świadkom i sprawcom przemocy),
 • kryzysów osobistych, rodzinnych, małżeńskich (np.: żałoba, rozwód, choroba, uzależnienie i innych),
 • kłopotów wychowawczych z dziećmi.

Stale dostępna oferta pomocy w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kielcach:
(szczegółowe informacje nt. oferty placówki można uzyskać pod wskazanymi powyżej numerami telefonów)

 • poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne
 • poradnictwo prawne
 • terapia małżeńska i rodzinna
 • mediacje rodzinne
 • interwencja kryzysowa
 • konsultacje medyczne (psychiatra)
 • szkolenia, doradztwo i edukacja
 • grupa edukacyjno – motywacyjna dla osób doznających przemocy w rodzinie
 • program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie
 • praca socjalna, poradnictwo socjalne
 • całodobowe schronienie w sytuacji kryzysowej wywołanej przemocą domową
 • telefony zaufania
 • treningi psychologiczne

zajęcia profilaktyczne

Zapraszamy do kontaktu indywidualnego i pracy grupowej
Pomoc w placówce jest bezpłatna, bez skierowania, udzielana jest osobom z terenu całej Polski.
Osoby znajdujące się w sytuacji kryzysowej są przyjmowane natychmiast. Inne osoby zachęcamy do ustalenia terminu spotkania ze specjalistą, aby uniknąć żmudnego oczekiwania.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kielcach
należy do lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w Rodzinie w Kielcach. Jest realizatorem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Współpracuje ze wszystkimi służbami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, które profesjonalnie zajmują się pomaganiem, zapewniają bezpieczeństwo i udzielają wsparcia osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacji przemocy domowej lub w kryzysie.

Podstawa prawna działania Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Kielcach:

 • ustawa z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
  w rodzinie oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U.2010.125.842 )
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie
  standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla
  ofiar przemocy w rodzinie, a także szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych (...)
 • ustawa z dnia 26 października 1982  roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U.2007.70.473 ze zm.)
 • ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz.U.2008.115.728 tekst jednolity)
 • uchwała Nr XXIV/528/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie
  przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Kielce na lata 2008-2013

Gdzie szukać pomocy?

 • Policja – telefony alarmowe: 997, 112
 • Prokuratura, Sąd
 • Miejski Telefon Zaufania - ,,Przemoc w rodzinie – zareaguj!”
  tel.: 1 95 – 13 (całodobowy, anonimowy, bezpłatny z telefonu stacjonarnego)
 • Telefon Zaufania w sprawach rodzinnych
  tel.: 41 368 18 74 (pon.– pt. 8:00-18:00)
 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
  25-614 Kielce, ul. 1 Maja 196, z całodobowym hostelem
  tel.: 41 368 18 67
  tel.: 41 366 10 52 (całodobowo)
  tel.: 41 362 89 73 (dla osób stosujących przemoc)
 • Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw
  Kielce, ul. Mickiewicza 9
  tel.: 41 349 33 44 (pon.-pt.: 14:00 – 18:00)
 • Schronisko dla Kobiet Ofiar Przemocy
  Kielce, ul. Olkuska 18
  tel.: 41 345 90 66
 • Schronisko dla Kobiet i Punkt Interwencji Kryzysowej
  Kielce, ul. Urzędnicza 7b
  tel.: 41 366 48 47 (całodobowy)
 • Telefon zaufania dla dzieci
  tel.: 22 696 55 50
 • Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - Niebieska Linia
  tel.: 801 120 002
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - Niebieska Linia
  tel.: 22 668 70 00
 • "La Strada" ( Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu)
  tel.: 22 628 99 99
 • Telefon zaufania dla osób w kryzysie emocjonalnym (Instytut Psychologii Zdrowia)
  tel.: 116 123 (7 dni w tygodniu: 14:00-22:00)

Co warto wiedzieć o przemocy w rodzinie:

„Przemoc domowa to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciwko członkowi rodziny, które narusza prawa i dobra osobiste powodując cierpienie i szkody fizyczne, psychiczne, ekonomiczne, seksualne oraz zaniedbanie”

Warto wiedzieć, że po pomoc można zgłosić się w każdym momencie życia i może to zrobić zarówno ofiara przemocy, sprawca przemocy, jak  i świadek przemocy w rodzinie.

 


Rodzaje przemocy:
Przemoc fizyczna: popychanie, szturchanie, wykręcanie rąk, bicie ręką, przedmiotami, kopanie, duszenie, szczypanie, oblanie wrzątkiem, nieudzielenie koniecznej pomocy, itd.

Przemoc psychiczna: wyśmiewanie poglądów, wyglądu, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, stała krytyka, kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami, wmawianie choroby psychicznej, domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie pożywienia i snu, wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, stosowanie gróźb, itd.

Przemoc ekonomiczna: odbieranie zarobionych pieniędzy, zabranianie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, wydzielanie pieniędzy, itd.

Przemoc seksualna: wymuszanie stosunku, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, krytyka zachowań seksualnych partnera, wykorzystywanie seksualne dzieci, itd.

Zaniedbanie: odmowa zakupu aktualnie niezbędnej odzieży, obuwia, pożywienia członkom rodziny, odmowa pójścia do lekarza lub zakupu leków choremu członkowi rodziny, pozostawianie małoletnich dzieci bez opieki itd.

Sprawdź czy w twoim domu jest przemoc?
Odpowiedz szczerze na poniższe pytania.

Mój partner:

 • obraża mnie i mówi, że sobie bez niego nie poradzę,
 • bije mnie i dzieci,
 • wymusza posłuszeństwo,
 • zmusza mnie do współżycia,
 • zabrania mi chodzenia do pracy lub szkoły,
 • jest bardzo zazdrosny i podejrzliwy wobec moich znajomych i rodziny,
 • nie daje mi pieniędzy na prowadzenie domu, kontroluje wszystkie moje wydatki,
 • zabiera mi dokumenty i pieniądze,
 • obraża mnie i poniża w obecności innych osób,
 • grozi, że mnie zabije,
 • celowo niszczy moje rzeczy osobiste,
 • grozi, ze skrzywdzi moich najbliższych,
 • zabrania mi spotkań z rodziną i znajomymi,
 • krytykuje i wyśmiewa mnie i dzieci,
 • mówi, że jestem chora psychicznie,
 • szantażuje mnie, że popełni samobójstwo,
 • specjalnie okalecza się w mojej obecności.


Jeśli to Ty doznajesz tego typu zachowań  - nie powinnaś/nie powinieneś się na to godzić, masz prawo szukać pomocy !
Jeśli to Ty jesteś sprawcą powyższych zachowań wiedz, że są one karalne i Ty ponosisz za nie pełną odpowiedzialność. Powinieneś/powinnaś szukać pomocy w specjalistycznej placówce.


Przemoc nie kończy się sama. Pierwszym krokiem do jej przerwania jest przełamanie milczenia!