Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ( SOW )
Kierownik: Grażyna Pisarczyk

Adres: 25-614 Kielce, ul. 1-go Maja 196 ; tel/ fax: 41 368 18 67;
Telefon Zaufania:  41 368 18 74
( pon. – pt.  w godzinach: 08 – 18.00 )
Telefony czynne całodobowo, w soboty, niedziele, święta: 195 13, 41 366 10 52

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Ośrodek czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 08.00 – 18.00
Znajduje się w części miasta „Herby”.
Placówka dysponuje całodobowym hostelem.

Dojazd autobusami komunikacji miejskiej nr: 6,9,17,32,36,37,40,44,53,54,100,106,110,112 lub transportem komunikacji prywatnej – bus,  ( z ul. 1-Maja/rondo H. Grudzińskiego )


W skład struktury SOW wchodzi:
Punkt Interwencyjno–Konsultacyjny dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie

znajduje się w tym samym budynku co  II Komisariat Policji, II piętro, w części miasta ,,Podkarczówka”.

Dojazd autobusami komunikacji miejskiej nr: 1,11,13,19,22,28,31,39,49,108,110,111 ( do ul. Kołłątaja, ul. Jagiellońskiej, ul. Krakowskiej ).

Adres: 25–715 Kielce, ul. Kołłątaja 4;  tel. 41 366 10 52 - czynny całodobowo
e- mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Ośrodek czynny całodobowo.


Ośrodek Korekcyjno – Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie
znajduje się
w budynku pawilonu handlowego, I piętro, od strony przystanku autobusowego przy
ul. Jesionowej, w części miasta ,,Szydłówek”.
Dojazd autobusami komunikacji miejskiej nr: 4,7,20,22,36,110

Adres: 25 – 552 Kielce ul. Wiśniowa 3; tel. 41 362 89 73;
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Ośrodek czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 08.00 – 16.00


Dział Pracy Socjalnej i Poradnictwa Rodzinnego
Adres: 25-614 Kielce, ul. 1-go Maja 196 ; tel/ fax: 41 368 18 67;
Telefon Zaufania:  41 368 18 74
( pon. – pt.  w godzinach: 08 – 18.00 )

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kielcach pomaga
w sytuacji:
- przemocy w rodzinie ( ofiarom, świadkom i sprawcom przemocy )
- kryzysów osobistych, rodzinnych, małżeńskich ( np. żałoba, rozwód, choroba, uzależnienie
i innych )
- kłopotów wychowawczych z dziećmi


Stale dostępna oferta pomocy w  Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kielcach:

( szczegółowe informacje nt. oferty placówki można uzyskać pod wskazanymi powyżej numerami telefonów )

- poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne
- poradnictwo prawne
- terapia małżeńska i rodzinna
- mediacje rodzinne
- interwencja kryzysowa
- konsultacje medyczne ( psychiatra )
- szkolenia, doradztwo i edukacja
- grupa edukacyjno – motywacyjna dla osób doznających przemocy w rodzinie
- program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie
- praca socjalna, poradnictwo socjalne
- całodobowe schronienie w sytuacji kryzysowej wywołanej przemocą domową
- telefony zaufania
- treningi psychologiczne

- zajęcia profilaktyczne

Zapraszamy do kontaktu indywidualnego i pracy grupowej
Pomoc w placówce jest bezpłatna, bez skierowania, udzielana jest osobom z terenu całej Polski.
Osoby znajdujące się w sytuacji kryzysowej są przyjmowane natychmiast. Inne osoby zachęcamy do ustalenia terminu spotkania ze specjalistą, aby uniknąć żmudnego oczekiwania.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kielcach
należy do lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w Rodzinie w Kielcach. Jest realizatorem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Współpracuje ze wszystkimi służbami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, które profesjonalnie zajmują się pomaganiem, zapewniają bezpieczeństwo i udzielają wsparcia osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacji przemocy domowej lub w kryzysie.

Podstawa prawna działania Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Kielcach:
-
ustawa z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U.2010.125.842 )
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie
standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla
ofiar przemocy w rodzinie, a także szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań
korekcyjno – edukacyjnych ( )
-  ustawa z dnia 26 października 1982  roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi ( Dz.U.2007.70.473 ze zm.)
-  ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz.U.2008.115.728 tekst
jednolity)
-  uchwała Nr XXIV/528/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie
przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na
terenie miasta Kielce na lata 2008 - 2013

Gdzie szukać pomocy ?

 

-        Policja – telefony alarmowe: 997, 112

-        Prokuratura, Sąd

-        Miejski Telefon Zaufania - ,,Przemoc w rodzinie – zareaguj!”

tel. 1 95 – 13 (całodobowy,  anonimowy, bezpłatny z telefonu stacjonarnego)

-        Telefon Zaufania w sprawach rodzinnych

tel. 41 368 18 74 ( pon.– pt. 08.00 – 18.00 )

-        Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Kielce, ul. 1-go Maja 196 - z całodobowym hostelem
tel. 41 368 18 67

tel. 41 366 10 52 ( całodobowy )

tel. 41 362 89 73 ( dla osób stosujących przemoc )

-        Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw
Kielce, ul. Mickiewicza 9
tel. 41 349 33 44 ( pon. – pt. : 14.00 – 18.00 )

-        Schronisko dla Kobiet Ofiar Przemocy
Kielce, ul. Olkuska 18
tel. 41 345 90 66

-        Schronisko dla Kobiet i Punkt Interwencji Kryzysowej
Kielce, ul. Urzędnicza 7b
tel. 41 366 48 47 ( całodobowy )

-        Telefon zaufania dla dzieci

tel. 22 696 55 50

-        Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - Niebieska Linia

tel. 801 120 002

-        Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - Niebieska Linia

tel. 22 668 70 00

-        ,,La Strada” ( Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu)

tel. 22 628 99 99

-        Telefon zaufania dla osób w kryzysie emocjonalnym ( Instytut Psychologii Zdrowia )

tel. 116 123 ( 7 dni w tygodniu: 14.00 – 22.00 )

 

Co warto wiedzieć o przemocy w rodzinie:


„Przemoc domowa to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciwko członkowi rodziny, które narusza prawa i dobra osobiste powodując cierpienie
i szkody fizyczne, psychiczne, ekonomiczne, seksualne oraz zaniedbanie”

Warto wiedzieć, że po pomoc można zgłosić się w każdym momencie życia i może to zrobić zarówno ofiara przemocy, sprawca przemocy, jak  i świadek przemocy w rodzinie.

 


Rodzaje przemocy:
Przemoc fizyczna: popychanie, szturchanie, wykręcanie rąk, bicie ręką, przedmiotami, kopanie, duszenie, szczypanie, oblanie wrzątkiem, nieudzielenie koniecznej pomocy, itd.

Przemoc psychiczna: wyśmiewanie poglądów, wyglądu, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, stała krytyka, kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami, wmawianie choroby psychicznej, domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie pożywienia i snu, wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, stosowanie gróźb, itd.

Przemoc ekonomiczna: odbieranie zarobionych pieniędzy, zabranianie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, wydzielanie pieniędzy, itd.

Przemoc seksualna: wymuszanie stosunku, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, krytyka zachowań seksualnych partnera, wykorzystywanie seksualne dzieci, itd.

Zaniedbanie: odmowa zakupu aktualnie niezbędnej odzieży, obuwia, pożywienia członkom rodziny, odmowa pójścia do lekarza lub zakupu leków choremu członkowi rodziny, pozostawianie małoletnich dzieci bez opieki itd.

Sprawdź czy w twoim domu jest przemoc?
Odpowiedz szczerze na poniższe pytania.

Mój partner:
ο             obraża mnie i mówi, że sobie bez niego nie poradzę
ο             bije mnie i dzieci
ο             wymusza posłuszeństwo
ο             zmusza mnie do współżycia
ο             zabrania mi chodzenia do pracy lub szkoły
ο             jest bardzo zazdrosny i podejrzliwy wobec moich znajomych i rodziny
ο             nie daje mi pieniędzy na prowadzenie domu, kontroluje wszystkie moje wydatki
ο             zabiera mi dokumenty i pieniądze
ο             obraża mnie i poniża w obecności innych osób
ο             grozi, ze mnie zabije
ο             celowo  niszczy moje rzeczy osobiste
ο             grozi, ze skrzywdzi moich najbliższych
ο             zabrania mi spotkań z rodziną i znajomymi
ο             krytykuje i wyśmiewa mnie i dzieci
ο             mówi, że jestem chora psychicznie  
ο            szantażuje mnie, że popełni samobójstwo
ο            specjalnie okalecza się w mojej obecności

Jeśli to Ty doznajesz tego typu zachowań  - nie powinnaś/nie powinieneś się na to godzić, masz prawo szukać pomocy !
Jeśli to Ty jesteś sprawcą powyższych zachowań wiedz, że są one karalne i Ty ponosisz za nie pełną odpowiedzialność. Powinieneś/powinnaś szukać pomocy w specjalistycznej placówce.


Przemoc nie kończy się sama. Pierwszym krokiem do jej przerwania jest przełamanie milczenia!