Świadczenia rodzinne

http://www.mopr.kielce.pl/moprwww/files/grafika/rodzina_05.2017.jpg

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że od 25 maja 2018 zaczyna obowiązywać Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych - RODO.
W związku z tym, drogą telefoniczną nie będzie możliwe uzyskanie informacji w indywidualnych sprawach klientów takich jak treść i termin wydania decyzji oraz daty wypłaty świadczeń.

Tego rodzaju informacji udzielamy klientom, którzy zgłoszą się osobiście wraz z ważnym dokumentem tożsamości.Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że numery infolinii czynne będą w okresie od lipca do listopada każdego roku.

Dział Świadczeń Rodzinnych MOPR w Kielcach informuje, że wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego od stycznia 2018 r. realizowane będą w terminach określonych w poniższym harmonogramie. Informujemy, że wskazane terminy mogą ulec przesunięciu o 1-4 dni.

Harmonogramy wypłat zasiłków:

I. Wypłaty zasiłku rodzinnego

Czerwiec 2018

1 VI

A, B

4 VI

przekazy, C, D

5 VI

E, F, G, H, I, J

6 VI

K-Kun

7 VI

Kup-Ky, L, Ł, M

8 VI

N, O, P

11 VI

R, S-St

12 VI

Su-Sz, Ś, T, U, V, W-Wn

13 VI

Wo-Wz, Y, Z, Ż

4-8 VI

Kasa MOPR

14-15 VI

DPS-y

20-27 VI

przekazy, przelewy, listy dodatkowe

 

 

II. Wypłaty świadczenia wychowawczego Program „Rodzina 500+”

Czerwiec 2018

18 VI

A, B

19 VI

przekazy, C, D

20 VI

E, F, G, H, I, J

21 VI

K-Kun

22 VI

Kup-Ky, L, Ł, M

25 VI

N, O, P

26 VI

R, S-St

27 VI

Su-Sz, Ś, T, U, V, W-Wn

28 VI

Wo-Wz, Y, Z, Ż

27-29 VI

Kasa MOPR

 

Pliki do pobrania:

Lp.

Nazwa pliku


1.


Harmonogram wypłat zasiłku rodzinnego listopad 2017 - październik 2018

2.


Harmonogram wypłat świadczenia wychowawczego - Program „Rodzina 500+” listopad 2017 - wrzesień 2018


Komunikaty:

 

Sprawę załatwia:

Infolinia: /+48/ 604 767 079, /+48/ 606 846 945

 • kierownik: Wanda Kosakowska
  zastępca: Edyta Ciesielska

  zastępca: Ewa Miter


  Godziny pracy:
  poniedziałek w godz. 8:00 - 16:00
  wtorek - piątek w godz. 7:30 - 15:30