Świadczenia rodzinne

http://www.mopr.kielce.pl/moprwww/files/grafika/rodzina_05.2017.jpg

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że od 25 maja 2018 zaczyna obowiązywać Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych - RODO.
W związku z tym, drogą telefoniczną nie będzie możliwe uzyskanie informacji w indywidualnych sprawach klientów takich jak treść i termin wydania decyzji oraz daty wypłaty świadczeń.

Tego rodzaju informacji udzielamy klientom, którzy zgłoszą się osobiście wraz z ważnym dokumentem tożsamości.

Dział Świadczeń Rodzinnych uprzejmie informuje, że od 1 sierpnia 2018 wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, świadczenia wychowawczego oraz świadczenia Dobry Start będą przyjmowane w niżej podanych punktach w godz. 9.00 - 17.00:

 • ul. Studzienna 2
 • ul. Hoża 39 Klub Seniora
 • ul. Naruszewicza Klub Seniora
 • ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego  Klub Seniora,
 • ul. Wesoła 51 piętro VI pokój 615 w godz. 7.30 - 17.00
 • ul. Bodzentyńska 32/40 również w godz.  7.30 - 17.00

Informujemy, że w pokojach nr 404 i 406 piętro IV znajdujących się przy ul Wesołej 51 przyjmowane będą tylko wnioski o ustalenie prawa do programu Dobry Start.

Od 1 września 2018 otwarte będą punkty przy ul. Studziennej 2, ul. Wesołej 51 pokój 615 oraz przy ul. Bodzentyńskiej 32/40  w godz. 7.30 - 17.00.

Od 1 października 2018 wnioski będą przyjmowane wyłącznie przy ul. Bodzentyńskiej 32/40.Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że numery infolinii czynne będą w okresie od lipca do listopada każdego roku.

Dział Świadczeń Rodzinnych MOPR w Kielcach informuje, że wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego od stycznia 2018 r. realizowane będą w terminach określonych w poniższym harmonogramie. Informujemy, że wskazane terminy mogą ulec przesunięciu o 1-4 dni.

Harmonogramy wypłat zasiłków:

I. Wypłaty zasiłku rodzinnego

Sierpień 2018

1 VIII

A, B

2 VIII

przekazy, C, D

3 VIII

E, F, G, H, I, J

6 VIII

K-Kun

7 VIII

Kup-Ky, L, Ł, M

8 VIII

N, O, P

9 VIII

R, S-St

10 VIII

Su-Sz, Ś, T, U, V, W-Wn

13 VIII

Wo-Wz, Y, Z, Ż

6-10 VIII

Kasa MOPR

16-17 VIII

DPS-y

20-29 VIII

przekazy, przelewy, listy dodatkowe

 

 

II. Wypłaty świadczenia wychowawczego Program „Rodzina 500+”

Sierpień 2018

17 VIII

A, B

20 VIII

przekazy, C, D

21 VIII

E, F, G, H, I, J

22 VIII

K-Kun

23 VIII

Kup-Ky, L, Ł, M

24 VIII

N, O, P

27 VIII

R, S-St

28 VIII

Su-Sz, Ś, T, U, V, W-Wn

29 VIII

Wo-Wz, Y, Z, Ż

29-31 VIII

Kasa MOPR

 

Pliki do pobrania:

Lp.

Nazwa pliku


1.


Harmonogram wypłat zasiłku rodzinnego listopad 2017 - październik 2018

2.


Harmonogram wypłat świadczenia wychowawczego - Program „Rodzina 500+” listopad 2017 - wrzesień 2018


Komunikaty:

 

Sprawę załatwia:

Infolinia: /+48/ 604 767 079, /+48/ 606 846 945

 • kierownik: Wanda Kosakowska
  zastępca: Edyta Ciesielska

  zastępca: Ewa Miter


  Godziny pracy:
  poniedziałek w godz. 8:00 - 16:00
  wtorek - piątek w godz. 7:30 - 15:30