Rejony Opiekuńcze

Rejony Opiekuńcze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

Sprawy klientów załatwiają pracownicy socjalni Rejonów Opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, właściwych według miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Każdemu Rejonowi przypisany jest konkretny obszar miasta.


 

Zapoznaj się z:

Lp.

Nazwa pliku

1.

Wykaz ulic w mieście Kielce objętych działaniem rejonów opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
2.

Wykaz ulic w mieście Kielce objętych działaniem Rejonu Opiekuńczego „Białogon” Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
3.

Wykaz ulic w mieście Kielce objętych działaniem Rejonu Opiekuńczego „Centrum” Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
4.

Wykaz ulic w mieście Kielce objętych działaniem Rejonu Opiekuńczego „Czarnów” Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
5.

Wykaz ulic w mieście Kielce objętych działaniem Rejonu Opiekuńczego „Herby” Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
6.

Wykaz ulic w mieście Kielce objętych działaniem Rejonu Opiekuńczego „KSM” Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
7.

Wykaz ulic w mieście Kielce objętych działaniem Rejonu Opiekuńczego „Os. Barwinek-Baranówek” Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
8.

Wykaz ulic w mieście Kielce objętych działaniem Rejonu Opiekuńczego „Os. Jagiellońskie” Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
9.

Wykaz ulic w mieście Kielce objętych działaniem Rejonu Opiekuńczego „Szydłówek” Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
10.

Wykaz ulic w mieście Kielce objętych działaniem Rejonu Opiekuńczego „Śródmieście” Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
11.

Wykaz ulic w mieście Kielce objętych działaniem Rejonu Opiekuńczego „Uroczysko” Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
12.

Wykaz ulic w mieście Kielce objętych działaniem Rejonu Opiekuńczego „Za Torami” Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
stan na dzień 31-08-2018