Serdecznie witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.
Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi formami naszej działalności świadczonymi na rzecz osób potrzebujących. Tu znajdziecie Państwo wszelkie informacje, wskazówki i porady.

 

Program wyrównywania różnic między regionami III

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że w dniu 18.07.2018 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Kielce a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Zgodnie z podpisaną Umowa zostaną przekazane do Gminy Kielce dodatkowe środki na refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych oraz na dotacje dla osób niepełnosprawnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

W związku z powyższym pracodawcy, zainteresowani tworzeniem miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz osoby niepełnosprawne, zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach jako bezrobotne bądź poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu, które planują otworzyć działalność gospodarczą mogą wnioskować o pomoc finansową w ramach ww. programu.
Wnioski należy składać do Działu Adaptacji Osób Niepełnosprawnych mieszczącym się w MOPR w Kielcach, ul. Studzienna 2, pokój nr 8 w terminie do dnia 30.09.2018r.
Druki wniosków dostępne są w formie papierowej w Dziale Adaptacji oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej www.mopr.kielce.pl.