Serdecznie witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.
Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi formami naszej działalności świadczonymi na rzecz osób potrzebujących. Tu znajdziecie Państwo wszelkie informacje, wskazówki i porady.

 

Nowy harmonogram Szkoły dla Rodziców i Wychowawców

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach serdecznie zaprasza do uczestnictwa w zajęciach i do zapoznania się z nowym harmonogramem zajęć Szkoły dla Rodziców i Wychowawców na rok 2018.

 

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców cz. I, to program edukacyjny skierowany do rodziców oraz wychowawców, którzy chcą:

  • poznać świat uczuć dziecka i odpowiednio na nie reagować,
  • poprawić jakość porozumiewania się z dzieckiem,
  • lepiej poznać potrzeby dziecka i właściwie je zaspokajać,
  • umiejętnie rozwiązywać sytuacje konfliktowe z dzieckiem,
  • adekwatnie nagradzać i pozwalać ponosić konsekwencje zachowania,
  • potrafić zachęcać dziecko do nauki i współpracy,
  • przygotować dziecko do samodzielnego i odpowiedzialnego życia.

Motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców zawiera się w słowach:

KOCHAĆ I WYMAGAĆ

Zajęcia obejmują 40 godzin (1 x 45 min.), prowadzone są w dynamiczny sposób, mają formę warsztatową, odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 4 godzin dydaktycznych

Szkolenie jest bezpłatne i prowadzone jest przez osoby (pedagogów, psychologów, socjologów), które ukończyły kurs w zakresie Szkoły dla Rodziców i Wychowawców cz. I według programu Joanny Sakowskiej.

 

Harmonogram zajęć Szkoły dla Rodziców i Wychowawców na rok 2018.

1.

Realizator

Termin

Zespół Profilaktyki Rodzinnej MOPR

Anna Jaros-Ryba
Katarzyna Kowalewska
Tel. 41 331 25 24

01.10.2018 – 03.12.2018

Godziny zajęć

Miejsce zajęć

9.00 – 12.00

ul. Chęcińska 1

2.

Realizator

Termin

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Agnieszka Im-Chatys
Michał Materek
Tel. 41 368 18 67

13.03.2018 – 29.05.2018

Godziny zajęć

Miejsce zajęć

10.00 – 13.00

ul. I Maja 196

3.

Realizator

Termin

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie/PIK MOPR

Anna Strójwąs
Tomasz Bochnacki
tek. 41 366 10 52

07.03.2018 – 09.05.2018

Godziny zajęć

Miejsce zajęć

16.30 – 19.30

ul. Kołłątaja 4

4.

Realizator

Termin

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego Azyl

Monika Majkowska
Tel. 41 367 63 59

02.03.2018 – 25.05.2018

Godziny zajęć

Miejsce zajęć

13.00 – 16.30

ul. Kołłątaja 4

5.

Realizator

Termin

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego Azyl

Monika Majkowska
Tel. 41 367 63 59

21.09.2018 – 07.12.2018

Godziny zajęć

Miejsce zajęć

13.00 – 16.30

ul. Kołłątaja 4

6.

Realizator

Termin

Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

Anna Pochopień
Jolanta Tąporowska
Tel. 41 367 67 28

09.02.2018 – 11.05.2018

Godziny zajęć

Miejsce zajęć

16.00 – 18.00

ul. Urzędnicza 16

7.

Realizator

Termin

Dział ds. Doradztwa Metodycznego
i Sprawozdawczości
Warsztat umiejętności rodzicielskich
Marta Sikora
Anna Jaśkowska
Tel. 41 340 72 44

10.09.2018 – 24.09.2018

Godziny zajęć

Miejsce zajęć

9.00 – 12.00

ul. Wesoła 51

 

1.

Realizator

Termin

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego „Azyl”

tel. 41 367 63 59

17.02.2017 – 21.04.2017

Godziny zajęć

Miejsce zajęć

17:00 – 20:15

ul. Kołłątaja 4


2.

Realizator

Termin

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie/PIK MOPR

tel. 41 366 10 52

28.02.2017 – 09.05.2017

Godziny zajęć

Miejsce zajęć

16:30 – 19:30

ul. Kołłątaja 4


3.

Realizator

Termin

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

tel. 41 368 18 67

04.04.2017 – 06.06.2017

Godziny zajęć

Miejsce zajęć

10:00 – 13:00

ul. 1 Maja 196


4.

Realizator

Termin

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego „Azyl”

tel. 41 367 63 59


21.09.2017 – 24.11.2017

Godziny zajęć

Miejsce zajęć

17:00 – 20:15

ul. Kołłątaja 4


5.

Realizator

Termin

Zespół Profilaktyki Rodzinnej MOPR

tel. 41 331 25 24

02.10.2017 – 15.12.2017

Godziny zajęć

Miejsce zajęć

9:00 – 12:00

ul. Miodowa 7 lub
ul. Chęcińska 1

(w zależności od wielkości grupy)


6.

Realizator

Termin

Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

tel. 41 367 67 28

01.12. 2017 – 02.02.2018

Godziny zajęć

Miejsce zajęć

16:30 – 19:00

ul. Urzędnicza 16

 

Więcej informacji: