Dom Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach

Pełna nazwa:

Dom Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich
w Kielcach

Symbol:

„DPS”

Właściwość:

Dom dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc:

64

Adres:

ul. Króla Jana III Sobieskiego 30, 25-124 Kielce

Telefon:

+48 41 367 67 36

+48 41 367 63 20

Fax:

+48 41 367 69 67

E-mail:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www:

http://dpssobieskikielce.pl/

Dyrektor:

Bożena Szymczyk-Kogut

Do podstawowych zadań Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach w szczególności należy świadczenie usług na rzecz mieszkańców Domu w zakresie:

  • potrzeb bytowych, zapewniając ; miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież, utrzymanie czystości,
  • potrzeb opiekuńczych, polegających na; udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,
  • potrzeb wspomagających, polegających na; umożliwianiu udziału w terapii zajęciowej, podnoszeniu sprawności i aktywowaniu mieszkańców domu, umożliwieniu zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych, zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu, stymulowaniu nawiązywania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną, działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca domu, zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych, zapewnienie przestrzegania praw mieszkańców domu.

Zapoznaj się: