Akty prawne

 

Podstawy prawne działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach to:

  • Uchwała Nr X/79/90 Miejskiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 1 marca 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kielcach”;
  • Zarządzenie Nr 15/90 Prezydenta Miasta Kielc z dnia 3 sierpnia 1990 r. w sprawie organizacji i zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kielcach;
  • Uchwała Nr 84/99 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 25 lutego 1999 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach;
  • Uchwała Nr LI/1200/2010 Rady Miasta w Kielcach z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach;
  • Uchwała Nr XLIV/797/2013 Rady Miasta w Kielcach z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach;
  • Uchwała Nr LII/933/2013 Rady Miasta w Kielcach z dnia 7 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach;
  • Uchwała Nr LIV/953/2013 Rady Miasta w Kielcach z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach;
  • Uchwała Nr LXIII/1106/2014 Rady Miasta w Kielcach z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach;
  • Uchwała Nr XXI/416/2016 Rady Miasta w Kielcach z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach;
  • oraz innych aktów prawnych, w oparciu o które Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach realizuje zadania statutowe.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach realizuje zadania wynikające z następujących aktów prawnych: