Akty prawne

1. Uchwały Rady Miasta Kielce

Lp.

Nazwa pliku

1.

Uchwała Nr LIX/1041/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 10 kwietnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia Programu i zasad udzielania pomocy osobom zagrożonym eksmisją w Kielcach

2.

Załącznik do Uchwały Nr LIX/1041/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 10 kwietnia 2014 r. - Program i zasady udzielania pomocy osobom zagrożonym eksmisją w Kielcach
3.

Uchwała Nr LIV1205/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu i zasad udzielania pomocy osobom zagrożonym eksmisją w Kielcach
4.

Uchwała Nr LV/1237/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach
5.

Uchwała Nr LVI/1262/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Kieleckiego Programu Senioralnego na lata 2018-2020 „Seniorzy aktywni dla Kielc – Kielce przyjazne seniorom”
6.

Uchwała Nr LIX/1309/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach

2. Zarządzenia Dyrektora MOPR w Kielcach dotyczące:

 • nadania regulaminu organizacyjnego MOPR,
 • nadania regulaminów organizacyjnych komórkom organizacyjnym MOPR,
 • zasad postępowania i udzielania świadczeń z pomocy społecznej,
 • zasad udzielania pomocy, wynikające z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • programów pomocowych skierowanych do klientów MOPR.

Lp.

Nazwa pliku

1.

Zarządzenie nr 15/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Kielcach z dnia 14 września 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Procedury postępowania pracownika socjalnego świadczącego pomoc
w formie pracy socjalnej na rzecz rodzin przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
2.

Załącznik do Zarządzenia Nr 15/2015 Dyrektora MOPR w Kielcach z dnia 14 września 2015 r. - Procedura postępowania pracownika socjalnego świadczącego pomoc w formie pracy socjalnej na rzecz rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
3.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 20/2016 z dnia 12 lipca 2016 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie ustalenia wysokości zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego

4.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 5/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Ośrodkowi Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera, Al. Legionów 5
5.

Zarządzenie Nr 14/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad realizacji Programu Aktywizacji i Integracji w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach”
6.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 16/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie szczegółowych zasad udzielania pomocy w formie posiłku
7.

Zarządzenie wewnętrzne nr 17/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie wprowadzenia „Regulaminu organizacyjnego Klubów Seniora w Kielcach”
8.

Zarządzenie nr 21/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Kielcach z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dokumentacji prowadzonej na stanowisku młodszy asystent rodziny, asystent rodziny, starszy asystent rodziny
9.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 23/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w Regulaminie Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera, Al. Legionów 5
10.

Zarządzenie wewnętrzne nr 31/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie nadania Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach Regulaminu Organizacyjnego
11.

Zarządzenie wewnętrzne nr 35/2017 z dnia 3 sierpnia 2017 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie organizacyjnym Klubów Seniora w Kielcach
12.

Zarządzenie wewnętrzne nr 37/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie umieszczania zarządzeń dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach na stronie internetowej Ośrodka
13.

Zarządzenie wewnętrzne nr 40/2017 z dnia 18 września 2017 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Klubów Seniora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach”
14.

Zarządzenie Nr 44/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 18 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Standardów Pracy Streetworkerów w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach”
15.

Zarządzenie wewnętrzne nr 49/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2018 roku dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
16.

Zarządzenie Nr 52/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie ustalenia wysokości świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup żywności
17.

Zarządzenie Nr 4/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad zawierania i monitorowania kontraktów socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach”

18.

Zarządzenie Nr 6/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Żłobka Zakładowego i Samorządowego „Uśmiech Malucha” Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
19.

Zarządzenie Nr 7/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Zakładowego i Samorządowego „Uśmiech Malucha” Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
21.

Zarządzenie Nr 22/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania pracownika socjalnego świadczącego pomoc w formie pracy socjalnej na rzecz rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
22.

Zarządzenie Nr 24/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w mieszkaniach chronionych wspieranych dla osób starszych i niepełnosprawnych, mieszkających na parterze, I i II pietrze w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 76, prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
23.

Zarządzenie Nr 37/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i organizacji pobytu w Mieszkaniu Treningowym
24.

Zarządzenie Nr 38/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
25.

Zarządzenie Nr 40/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania pomieszczeń przy ul. Koziej 10/4 w Kielcach przeznaczonych na mieszkania chronione wspierane dla trzech osób
26.

Zarządzenie Nr 42/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
27.

Zarządzenie Nr 47/2018 z dnia 27 września 2018 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
28.

Zarządzenie Nr 48/2018 z dnia 1 października 2018 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie ustalenia wysokości świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup żywności
29.

Zarządzenie Nr 50/2018 z dnia 1 października 2018 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w mieszkaniach chronionych treningowych dla osób usamodzielnianych mieszczących się przy Zespole Placówek  im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyk” w Kielcach, ul. Marszałkowska 12 w Kielcach
30.

Zarządzenie Nr 51/2018 z dnia 1 października 2018 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w lokalach aktywizujących dla osób niepełnosprawnych w szczególności dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej przy ul. Nowowiejskiej 14 w Kielcach
31.

Zarządzenie Nr 52/2018 z dnia 1 października 2018 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w mieszkaniu chronionym treningowym dla osób usamodzielnianych funkcjonującym przy Centrum Obsługi Placówek ul. Sandomierska 126 w Kielcach
32.

Zarządzenie Nr 53/2018 z dnia 25 października 2018 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: „E-kompetencje bez barier”

 

3. Ważne dokumenty:

Lp.

Nazwa pliku

1.

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
2.

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

3.

Ocena zasobów pomocy społecznej dla Miasta Kielce za rok 2014

4.

Ocena zasobów pomocy społecznej dla Miasta Kielce za rok 2015

5.

Ocena zasobów pomocy społecznej dla Miasta Kielce za rok 2016

6.

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
dla Miasta Kielce na lata 2014-2020

7.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Kielce na lata 2014-2020

8.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Kielce na lata 2010-2013

9.

Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Kielce
na lata 2017-2019
10.

Procedura postępowania pracownika socjalnego świadczącego pomoc
w formie pracy socjalnej na rzecz rodzin przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
11.

Program i zasady udzielania pomocy osobom zagrożonym eksmisją w Kielcach
12.

Program wolontaryjny w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach
13.

Informator dla rodzin, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, Kielce 2018

 

4. Podstawy prawne działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach to:

 • Uchwała Nr X/79/90 Miejskiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 1 marca 1990 r.
  w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kielcach”;

 • Zarządzenie Nr 15/90 Prezydenta Miasta Kielc z dnia 3 sierpnia 1990 r. w sprawie organizacji i zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kielcach;

 • Uchwała Nr 84/99 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 25 lutego 1999 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach;

 • Uchwała Nr LI/1200/2010 Rady Miasta w Kielcach z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach;

 • Uchwała Nr XLIV/797/2013 Rady Miasta w Kielcach z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach;

 • Uchwała Nr LII/933/2013 Rady Miasta w Kielcach z dnia 7 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach;

 • Uchwała Nr LIV/953/2013 Rady Miasta w Kielcach z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach;

 • Uchwała Nr LXIII/1106/2014 Rady Miasta w Kielcach z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach;

 • Uchwała Nr XXI/416/2016 Rady Miasta w Kielcach z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach;

 • oraz innych aktów prawnych, w oparciu o które Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  w Kielcach realizuje zadania statutowe.

 

5. Akty prawne na podstawie których MOPR w Kielcach realizuje zadania pomocy społecznej