Dokumenty

Lp.

Nazwa pliku


1.


Uchwała nr XXXIX/806/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach


2.


Zarządzenie nr 31/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie nadania Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach Regulaminu Organizacyjnego


3.


Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach


4.


Ocena zasobów pomocy społecznej dla Miasta Kielce za rok 2016


5.


Ocena zasobów pomocy społecznej dla Miasta Kielce za rok 2015


6.


Ocena zasobów pomocy społecznej dla Miasta Kielce za rok 2014


7.


Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Kielce na lata 2014-2020


8.


Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Kielce na lata 2014-2020


9.


Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Kielce na lata 2010-2013


10.


Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Kielce na lata 2017-2019


11.


Zarządzenie nr 15/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 14 września 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Procedury postępowania pracownika socjalnego świadczącego pomoc w formie pracy socjalnej na rzecz rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

12.


Procedura postępowania pracownika socjalnego świadczącego pomoc w formie pracy socjalnej na rzecz rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

13.


Uchwała Nr LIX/1041/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu i zasad udzielania pomocy osobom zagrożonym eksmisją w Kielcach

14.


Program i zasady udzielania pomocy osobom zagrożonym eksmisją w Kielcach

15.


Program wolontaryjny w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach