Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Symbol:

„SOW”

Adres:

ul. Wesoła 51, 25-363 Kielce

Piętro:

I

Pokoje nr:

113-122

Telefon:

+48 41 368 18 67

Fax:

+48 41 368 18 67

Telefony Zaufania
w sprawach rodzinnych:

+48 41 368 18 74

czynny poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 18:00

Miejski Telefon Zaufania
„Stop przemocy”:

195 13

czynne całodobowo

Telefon Zaufania
dla osób w kryzysie:

195 25

czynne całodobowo

E-mail:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 18:00

(pomoc ambulatoryjna), całodobowo PIK

Dojazd autobusami komunikacji miejskiej:

liniami nr 1, 4, 8, 16, 19, 20, 28, 30, 33, 37, 45, 50, 51

Kierownik:

Grażyna Pisarczyk

Zastępca kierownika:

Maria Pokładek

Zastępca kierownika:

Elżbieta Gadacsine-Michalak

Do podstawowych zadań Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie należy:

 • zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz inicjowanie i wspieranie działań polegających na podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie,
 • świadczenie osobom doznającym przemocy w rodzinie specjalistycznych usług
  w zakresie interwencyjnym, terapeutyczno-wspomagającym i potrzeb bytowych, w tym zapewnienie całodobowego schronienia,
 • realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie - indywidualnych i grupowych,
 • prowadzenie analiz dot. zjawiska przemocy w rodzinie (sprawozdawczość),
 • udział w realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz procedury „Niebieskie Karty” we współpracy z innymi podmiotami,
 • obsługa organizacyjno-techniczna zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • udzielanie poradnictwa rodzinnego i socjalnego,
 • prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych,
 • pełnienie dyżurów w telefonach zaufania,
 • stała współpraca z instytucjami działającymi na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

W strukturze Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie wyodrębnia się: