Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu /staże, przygotowanie zawodowe, prace interwencyjne

 

Jest to zadanie realizowane przez Miejski Urząd Pracy w Kielcach a finansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.


Szczegółowe informacje w:  Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach