Świadczenia z pomocy społecznej

 

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej świadczenia z pomocy społecznej dzieli się na dwie podstawowe grupy:

 

1. Świadczenia pieniężne:


2. Świadczenia niepieniężne: