Świadczenia z pomocy społecznej

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej świadczenia z pomocy społecznej dzieli się na dwie podstawowe grupy:

1. Świadczenia pieniężne:


2. Świadczenia niepieniężne: