Świadczenia z pomocy społecznej

 

Świadczenia pieniężne*:


Świadczenia niepieniężne*:

 

 

 

*Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej świadczenia z pomocy społecznej dzieli się na dwie podstawowe grupy:

  • świadczenia pieniężne,

  • świadczenia niepieniężne.