Struktura organizacyjna

Załącznik do pobrania:

Lp.

Nazwa pliku


1.


Schemat organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

 

I. Dyrektor


II. Zastępca dyrektora

  • Mieszkania chronione treningowe dla matek z dziećmi opuszczających placówki wsparcia

 

III. Zastępca dyrektora