Zespół Usług Interwencji Kryzysowej

 

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

 

Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.

 

W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb - poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych - schronienia do 3 miesięcy.

 

Zespół Usług Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach powołany został w sierpniu 2005 roku i realizuje następujące formy pomocy:

 • działania z zakresu interwencji kryzysowej,
 • pomoc psychologiczna,
 • poradnictwo rodzinne,
 • porady prawne,
 • poradnictwo socjalne,
 • bezpieczne schronienie.

 

Pomoc adresowana jest do:

 • osób i rodzin, które znalazły się w sytuacji kryzysowej w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych.

 

Placówki wchodzące w skład Zespołu Usług Interwencji Kryzysowej świadczą pomoc na rzecz osób potrzebujących pomocy realizując zadania z obszaru interwencji kryzysowej.

 

 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (SOW)
  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
  ul. 1 Maja 196, 25-614 Kielce
  tel./fax: 41 368 18 67
  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Telefon Zaufania w sprawach kryzysowych:

 • 41 345 50 59
 • w soboty i niedziele w godz.: 16:00 - 19:00

Telefony Zaufania:

 • 195 13 – Miejski Telefon Zaufania „STOP PRZEMOCY”
 • 195 25 – Telefon Zaufania dla osób w kryzysie
 • 41 366 10 52
 • telefony czynne całodobowo, w soboty, niedziele, święta

Telefon Zaufania w sprawach rodzinnych:

 • 41 368 18 74
 • czynny poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 18:00

Godziny pracy:

 • poniedziałek - piątek w godz.: 8:00 - 18:00
 • placówka dysponuje całodobowym hostelem

 

 • Dział ds. Bezdomności
  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

  ul. Urzędnicza 3, 25-729 Kielce
  tel.: 41 345 33 10, +48 668 328 984
  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Godziny pracy:

 • poniedziałek - piątek w godz.: 8:00 - 16:00
 • w okresie zimowym w godz.: 8:00 - 18:00

 

Godziny pracy:

 • poniedziałek - piątek w godz.: 8:00 - 18:00
 • ogrzewalnia dla bezdomnych w godz.: 20:00 - 7:00

 

Godziny pracy:

 • placówka całodobowa
 • wymagana decyzja o umieszczeniu

 

 • Mieszkanie Chronione dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

  ul. Zimna 11, 25-732 Kielce
  tel.: 41 331 91 02, +48 698 350 785

Godziny pracy:

 • placówka całodobowa
 • wymagana decyzja o umieszczeniu

 

 • Mieszkanie Chronione-Interwencyjne
  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

  ul. Jagiellońska 76 A, 25-132 Kielce
  ul. Grunwaldzka 43 A, 25-736 Kielce
  tel.: +48 698 350 785

Godziny pracy:

 • placówka całodobowa
 • wymagana decyzja o umieszczeniu

 

 • Placówka Opieki Doraźnej „Azyl”
  ul. Kołłątaja 4, 25-715 Kielce
  tel.: 41 367 63 59, 41 345 08 59
  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Godziny pracy:

 • placówka całodobowa
 • zapewnia doraźną opiekę dzieciom i młodzieży w wieku od 11 do 18. roku życia w sytuacjach wymagających nagłej opieki niezależnie od miejsca zamieszkania

 

Podstawa prawna:

 

Kryteria i warunki udzielania pomocy:

 • pomoc osobom, rodzinom w sytuacji kryzysowej udzielana jest niezwłocznie,
 • informacja o dochodzie ważna jest tylko w przypadku umieszczenia w placówce całodobowej lub
 • udzielaniu pomocy finansowej zgodnie z kryterium dochodowym określonym przez ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 

Wymagane dokumenty:

 • w trakcie działań interwencyjnych nie koncentrujemy się na dokumentach,
 • w późniejszych działaniach interwencyjnych dokumenty są potrzebne do udzielenia określonej pomocy materialnej, finansowej, itp, zgodne z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 

Tryb załatwiania sprawy:

 • w sytuacjach zdarzeń losowych, zagrożenia życia i zdrowia pomoc udzielana jest natychmiast,
 • działania z zakresu interwencji kryzysowej mogą też być wynikiem wcześniejszych działań podjętych przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w środowiskach, w których prowadzona jest praca socjalna i udzielana jest inna pomoc rodzinom, osobom, dzieciom.

 

Tryb odwoławczy:

 

Koordynatorzy Zespołu Usług Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach:

 • ul. Bukowa 18, 25-542 Kielce
 • tel.: +48 602 787 611, +48 698 350 785
 • e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.