Zespół Usług Interwencji Kryzysowej

ZESPÓŁ USŁUG INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
Koordynator: Małgorzata Skup

Zespół Usług Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach powołany został w sierpniu 2005 roku.

Wszystkie placówki wchodzące w skład Zespołu między innymi realizują zadania z obszaru interwencji kryzysowej.
Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. z późniejszymi zmianami w art. 47 ust.1 opisuje :
„ Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu.
Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.” a w ust. 3 określa:
„ w ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych - schronienia do 3 miesięcy.”

 Formy pomocy:
działania z zakresu interwencji kryzysowej,
pomoc psychologiczna,
poradnictwo rodzinne,
porady prawne,
poradnictwo socjalne,
bezpieczne schronienie.

Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. Z 15 kwietnia 2004, Nr 64, poz. 593, ze zm.)
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie( Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz.1493 )

Pomoc adresowana do:
Placówki wchodzące w skład Zespołu świadczą pomoc osobom, dzieciom, rodzinom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych.

W skład Zespołu Usług Interwencji Kryzysowej weszły Działy MOPR i placówki współpracujące z Ośrodkiem, podejmujące w swojej działalności zadania z obszaru interwencji kryzysowej:

- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie MOPR
Kielce, ul. 1 – go Maja 196
tel. 041 368 – 18 – 67
Poniedziałek – Piątek od 8.00 do 18.00
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

- Dział ds. Bezdomności MOPR
Kielce ul. Urzędnicza 3
tel. 0 41 345 – 33 – 10
Poniedziałek – piątek od 8.00 do 16.00
W okresie zimowym od 8.00 do 18.00 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

- Świetlica, Łaźnia i Pralnia dla Osób Bezdomnych
Kielce ul. Ogrodowa 3
tel. 041 344 – 41 – 73
Poniedziałek – piątek od 8.00 do 18.00
Ogrzewalnia dla bezdomnych od 20.00 do 7.00.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.ubodzy.pl
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

- Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży
Kielce ul. Słoneczna 9
tel. 041 345 – 50 – 59
Placówka całodobowa, wymagana decyzja o umieszczeniu.
www.samotne-matki.neostrada.pl
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

- Mieszkanie Chronione dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi MOPR
Kielce ul. Zimna
tel. 041 332 – 47 – 84 w.20
Placówka całodobowa, wymagana decyzja o umieszczeniu.

- Mieszkanie Chronione – Interwencyjne MOPR
Kielce ul. Jagiellońska 76A
tel. 0 – 602 78 76 26
Placówka całodobowa, wymagana decyzja o umieszczeniu.

 - Placówka Opieki Doraźnej „Azyl”
Kielce ul. Kołłątaja 4
tel. 041 345 – 08 – 59
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Placówka całodobowa zapewniająca doraźną opiekę dzieciom i młodzieży w wieku od 11 do 18 roku życia w sytuacjach wymagających nagłej opieki niezależnie od miejsca zamieszkania.

Kryteria i warunki udzielania pomocy:
Pomoc osobom, rodzinom w sytuacji kryzysowej udzielana jest natychmiast, informacja o dochodzie ważna jest tylko w przypadku umieszczenia w placówce całodobowej lub udzielaniu pomocy finansowej i obowiązują wtedy zasady określane przez ustawę o pomocy społecznej.

Wymagane dokumenty:
w trakcie działań interwencyjnych nie koncentrujemy się na dokumentach.
W późniejszych działaniach interwencyjnych dokumenty są potrzebne do udzielenia określonej pomocy materialnej, finansowej, itp. - zgodne z Ustawą o pomocy społecznej.

Tryb załatwiania sprawy:
W sytuacjach zdarzeń losowych, zagrożenia życia i zdrowia pomoc udzielana jest natychmiast. Działania z zakresu interwencji kryzysowej mogą też być wynikiem wcześniejszych działań podjętych przez pracowników socjalnych MOPR w środowiskach, w których prowadzona jest praca socjalna i udzielana jest inna pomoc rodzinom, osobom, dzieciom.

Tryb odwoławczy:
zgodny z kpa, za pośrednictwem Dyrektora MOPR.

Koordynator Zespołu Usług Interwencji Kryzysowej MOPR swoją siedzibę ma w Kielcach ul. 1-go Maja 196
tel. 041 368 – 18 – 67 tel. 0 – 602 78 76 11
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Telefon Zaufania w sprawach kryzysowych

041 345 50 59

w soboty i niedziele od 16.00 do 19.00