Zespół Usług Interwencji Kryzysowej

 

1. Informacje ogólne dla klienta

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.

W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych – schronienia do 3 miesięcy.

 

2. Pomoc adresowana jest do:

 • osób i rodzin, które znalazły się w sytuacji kryzysowej w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych.

 

3. Zespół Usług Interwencji Kryzysowej

Zespół Usług Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach powołany został w sierpniu 2005 roku i realizuje następujące formy pomocy:

 • działania z zakresu interwencji kryzysowej,
 • pomoc psychologiczna,
 • poradnictwo rodzinne,
 • porady prawne,
 • poradnictwo socjalne,
 • bezpieczne schronienie

Placówki wchodzące w skład Zespołu Usług Interwencji Kryzysowej świadczą pomoc na rzecz osób potrzebujących pomocy realizując zadania z obszaru interwencji kryzysowej.

 • 1) Dział Usług Zespół Usług Interwencji Kryzysowej (ZUIK)
  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
  Koordynatorzy:
  – Dorota Radek – tel.: +48 41 331 91 02, +48 602 787 611
  ul. Bukowa 18, 25-542 Kielce
  – Małgorzata Ceglarska – tel.: +48 41 331 91 02, +48 698 350 785
  ul. Bukowa 18, 25-542 Kielce
  – Anna Boroń – superwizja, szkolenia
  ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce, pokój nr 38
  tel.: +48 41 331 25 24 wew. 255, +48 784 524 127
  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


 • 2) Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (SOW)
  a) Dział Pracy Socjalnej i Poradnictwa Rodzinnego

  ul. 1 Maja 196, 25-646 Kielce
  tel.: +48 41 368 18 67
  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  Godziny pracy Ośrodka:
  poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 18:00

  placówka dysponuje całodobowym hostelem

  – poradnictwo prawne – prawnik udziela bezpłatnych porad i konsultacji tylko osobom korzystającym z pomocy SOW,  codziennie w godzinach pracy ośrodka
  – termin konsultacji uzgadnia się za pośrednictwem pracownika, z którym klient jest w kontakcie


  – poradnictwo psychologiczne dla osób doznających przemocy lub świadków przemocy w rodzinie

  tel.: +48 41 368 18 67 - poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 18:00
  tel.: +48 41 366 10 52 - całodobowo
  tel.: 195 13 - całodobowo

  – poradnictwo psychologiczne dla osób stosujących przemoc
  tel.: +48 41 362 89 73 - poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 16:00

  – telefoniczne porady i konsultacje psychologiczne

  Miejski Telefon Zaufania: 195 13

  bezpłatny z telefonu stacjonarnego, czynny całodobowo, w soboty, niedziele i święta

  Telefon Zaufania w sprawach rodzinnych: +48 41 368 18 74

  czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 18:00


  b) Ośrodek Korekcyjno-Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie (OKE)

  ul. Wiśniowa 3, 25-552 Kielce

  tel.: +48 41 362 89 73

  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  Godziny pracy:
  poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 16:00

  – poradnictwo psychologiczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie

  c)
  Punkt Interwencyjno-Konsultacyjny dla Osób Doznających Przemocy (PIK)
  ul. Kołłątaja 4, 25-715 Kielce
  tel.: +48 41 366 10 52
  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 • 3) Mieszkanie chronione wspierane dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

  ul. Sciegiennego 142, 25-116 Kielce
  ul. Paderewskiego 37/39 B, 25-004 Kielce
  ul. Żeromskiego 4/6, 25-370 Kielce
  tel.: +48 41 331 91 02
  tel.: +48 698 350 785

  Godziny pracy:

  placówka całodobowa

  wymagana decyzja o umieszczeniu

 

 • 4) Mieszkanie interwencyjne dla osób po zdarzeniach losowych lub sytuacjach kryzysowych
  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

  ul. Jagiellońska 76 A, 25-132 Kielce
  ul. Grunwaldzka 43 A, 25-736 Kielce
  tel.: +48 698 350 785

  Godziny pracy:

  placówka całodobowa

  wymagana decyzja o umieszczeniu

 

 • 5) Dział ds. Bezdomności
  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

  ul. Urzędnicza 3, 25-729 Kielce
  tel.: +48 41 345 33 10
  tel.: +48 668 328 984
  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

  Godziny pracy:
  poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 16:00
  w okresie zimowym w godz. 8:00 - 18:00

 

 

 

 • 8) Placówka Opieki Doraźnej „Azyl”
  ul. Kołłątaja 4, 25-715 Kielce
  tel.: +48 41 367 63 59
  tel.: +48 41 345 08 59
  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

  Godziny pracy:

  placówka całodobowa

  zapewnia doraźną opiekę dzieciom i młodzieży w wieku od 11 do 18. roku życia w sytuacjach wymagających nagłej opieki niezależnie od miejsca zamieszkania

 

4. Podstawa prawna:


5. Kryteria i warunki udzielania pomocy:

 • pomoc osobom, rodzinom w sytuacji kryzysowej udzielana jest niezwłocznie,
 • informacja o dochodzie ważna jest tylko w przypadku umieszczenia w placówce całodobowej lub
 • udzielaniu pomocy finansowej zgodnie z kryterium dochodowym określonym przez ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.


6. Wymagane dokumenty:

 • w trakcie działań interwencyjnych nie koncentrujemy się na dokumentach,
 • w późniejszych działaniach interwencyjnych dokumenty są potrzebne do udzielenia określonej pomocy materialnej, finansowej, itp, zgodne z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.


7. Tryb załatwiania sprawy:

 • w sytuacjach zdarzeń losowych, zagrożenia życia i zdrowia pomoc udzielana jest natychmiast,
 • działania z zakresu interwencji kryzysowej mogą też być wynikiem wcześniejszych działań podjętych przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w środowiskach, w których prowadzona jest praca socjalna i udzielana jest inna pomoc rodzinom, osobom, dzieciom.


8. Tryb odwoławczy:


9. Koordynatorzy Zespołu Usług Interwencji Kryzysowej:

 • Dorota Radek – tel.: +48 41 331 91 02, +48 602 787 611
  ul. Bukowa 18, 25-542 Kielce
 • Małgorzata Ceglarska – tel.: +48 41 331 91 02, +48 698 350 785
  ul. Bukowa 18, 25-542 Kielce
 • Anna Boroń – superwizja, szkolenia
  ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce, pokój nr 38
  tel.: +48 41 331 25 24 wew. 255
  tel.: +48 784 524 127
  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Opracował:

 • Dział Usług, stan na dzień 10-02-2017 r.