Serdecznie witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.
Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi formami naszej działalności świadczonymi na rzecz osób potrzebujących. Tu znajdziecie Państwo wszelkie informacje, wskazówki i porady.

 

Zmiany w realizacji programu „Za życiem”

 

Rozwój sieci mieszkań chronionych, wsparcie dla rodzin w obowiązkach domowych czy ułatwienia w zakładaniu spółdzielni socjalnych, to niektóre ze zmian przyjętych przez Radę Ministrów. Nowelizacje niektórych ustaw związane są z realizacją programu „Za życiem”.

Ustanowiony 20 grudnia 2016 r. program „Za życiem” wspiera rodziny z osobami niepełnosprawnymi, a w szczególności wychowujące niepełnosprawne dzieci. Realizacja programu wymaga nowelizacji kilku ustaw. Przyjęta przez Radę Ministrów ustawa jest I etapem realizacji tego programu, drugi etap – zostanie wprowadzony kolejnym projektem ustawy, której przyjęcie zaplanowano w IV kw. 2017 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach zaprasza do zapoznania się ze szczegółami, jakie ważne zmiany w związku z programem „Za życiem” przyjęła Rada Ministrów?

 

Nieodpłatna pomoc prawnaZgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2015 poz. 1255), stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. Dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej został zapewniony od stycznia 2016 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach zaprasza do zapoznania się z zasadami udzielania pomocy prawnej oraz z wykazem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Kielce.


Więcej…

 

„KOF - Koniecznie Otwórz Firmę!”

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach zachęca osoby bezrobotne do składania wniosków do projektu „KOF - Koniecznie Otwórz Firmę!”.

Program obejmuje wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie świętokrzyskim. Nabór został wydłużony i potrwa do dnia 26 czerwca 2017 r. do godziny 15:00.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach zaprasza do zapoznania się ze szczegółami projektu „KOF - Koniecznie Otwórz Firmę!”


Więcej…