Serdecznie witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.
Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi formami naszej działalności świadczonymi na rzecz osób potrzebujących. Tu znajdziecie Państwo wszelkie informacje, wskazówki i porady.

 

24 grudnia 2018 - dzień wolny od pracy

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach ustala się dzień 24 grudnia 2018 roku (poniedziałek) dniem wolnym od pracy w zamian za pracę w dniu 8 grudnia 2018 roku (sobota).

 

Zapoznaj się z:

Zarządzenie Nr 58/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2018 roku dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

 

Widzisz - Reaguj - Zadzwoń

Okres jesienno-zimowy to czas, w którym osoby bezdomne, samotne, niezaradne życiowo, narażone są na utratę zdrowia i życia. Spadek temperatur, szczególnie w porze nocnej, może spowodować wychłodzenie organizmu, prowadzące w skrajnych przypadkach do śmierci. Na takie same zagrożenia narażone są osoby będące pod wpływem alkoholu i przebywające w miejscach nie nadających się do zamieszkania. Dlatego tak ważne jest w tym czasie stałe monitorowanie tych środowisk i miejsc, przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek. Ważna jest również właściwa koordynacja działań pozwalająca reagować wszystkim, którym los osób najbardziej potrzebujących naszej pomocy nie jest obojętny.


Więcej…

 

Dobra praktyka w zakresie pomocy osobom bezdomnym

W dniu 29 listopada 2018 r. odbyła się konferencja centralna pod patronatem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej mającej na celu posumowanie projektu promowania dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemu bezdomności „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”. Podczas konferencji MOPR w Kielcach otrzymał wyróżnienie w uznaniu osiągnięć stanowiących istotny wkład w rozwój innowacyjnych form pomocy osobom bezdomnym w Polsce.

Wyboru dobrych praktyk dokonały wszystkie urzędy wojewódzkie w Polsce. Wytypowano na swoim terenie jedną dobrą praktykę realizowaną przez organizację pozarządową i jedną realizowaną przez samorząd lokalny. Kielce reprezentował Caritas Diecezji Kieleckiej i Miejski ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach. Praktyki zostały zaprezentowane podczas cyklu konferencji regionalnych „Pokonać bezdomność”.

Dziękujemy za wyróżnienie.

Deklarujemy dalszą pracę nad doskonaleniem warsztatu pracy z osobami bezdomnymi.