Serdecznie witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.
Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi formami naszej działalności świadczonymi na rzecz osób potrzebujących. Tu znajdziecie Państwo wszelkie informacje, wskazówki i porady.

 

SAB – Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych

 

Od 1 marca 2018 ruszył projekt „SAB – Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych” realizowany przez Gminę Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we współpracy z Miejskim Urzędem Pracy i Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji, współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.
Projekt skierowany jest do 40 osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością przebywających na terenie gminy Kielce.

Pierwszy okres rekrutacji do projektu trwa od 20.03.2018 do 12.04.2018.

Proponowane formy wsparcia:

  • wsparcie psychologiczno-terapeutyczne,
  • specjalistyczne doradztwo i edukacja,
  • doradztwo zawodowe,
  • szkolenia zawodowe,
  • staże zawodowe.

Szczegółowe informacje w zakładce Projekty.

 

Ogólnopolska konferenca naukowa „Muzeoterapia”

 

Stowarzyszenia Laboratorium Kultury i Muzeum Narodowego w Kielcach zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji pn. „Muzeoterapia”, która odbędzie się 11-13 kwietnia 2018 w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich oddziale Muzeum Narodowego w Kielcach, pl. Zamkowy 1.

Zapisy pod adresem: http://mnki.pl/pl/muzeoterapia/zapisy do dnia 8 kwietnia 2018.


Konferencja będzie poświęcona problematyce udostępniania dziedzictwa kulturowego osobom niepełnosprawnym i zagrożonym wykluczeniem w placówkach muzealnych i paramuzealnych. Warto skorzystać!


Zapoznaj się:

 

„Co, gdzie, jak? Rynek pracy”

 

Miejski Urząd Pracy w ramach współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Kielcach serdecznie zaprasza osoby bezrobotne na poradę grupową pn. „Co, gdzie, jak? Rynek pracy”. Spotkanie odbędzie się w dniu 11.04.2018 w godz. od 10:00 do 13:30 w Dziale ds. Doradztwa Metodycznego i Sprawozdawczości MOPR Kielce, ul. Wesoła 51, w sali konferencyjnej nr 525.