Serdecznie witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.
Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi formami naszej działalności świadczonymi na rzecz osób potrzebujących. Tu znajdziecie Państwo wszelkie informacje, wskazówki i porady.

 

Kielce dla Syrii

Szanowni Państwo!

Akcja charytatywna „Kielce dla Syrii”, to inicjatywa zapoczątkowana przez Wojciecha Lubawskiego, Prezydenta Miasta Kielce, mająca na celu pomoc syryjskim dzieciom – ofiarom wojny. Zebrane fundusze przeznaczone zostaną na zorganizowanie turnusów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz na ich potrzeby edukacyjne.

Pomóżmy dzieciom chociaż na chwilę zapomnieć o wojnie!

 

Więcej…

 

Nowy wykaz ulic w mieście Kielce objętych działaniem rejonów opiekuńczych MOPR w Kielcach

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że z dniem 1 września 2018 likwidacji ulega Rejon Opiekuńczy „Os. Świętokrzyskie”. Powstaje nowy Rejon Opiekuńczy „Centrum”, który swoją siedzibę będzie miał przy ul. Warszawskiej 29, 25-518 Kielce.

W związku z reorganizacją klienci dotychczasowego R. Op. „Os. Świętokrzyskie” będą podlegali pod R. Op. „Uroczysko” przy ul. Zapolskiej 7.

Zapoznaj się z aktualnym wykazem ulic objętych działaniem rejonów opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Lp.

Nazwa pliku

1.

Wykaz ulic objętych działaniem rejonów opiekuńczych MOPR Kielce

Opracowanie:
Dział ds. Doradztwa Metodycznego i Sprawozdawczości
25-363 Kielce, ul. Wesoła 51
tel.: +48 41 340 72 74, +48 790 598 970
Stan na dzień: 10-08-2018

 

Rejon Opiekuńczy „Os. Świętokrzyskie” zmiania siedzibę

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że Rejon Opiekuńczy „Os. Świętokrzyskie” od dnia 1 sierpnia 2018 roku zmienia siedzibę z ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 65 na ul. Warszawską 29 - III piętro.
Obowiązuje także nowy numer telefonu: 41 241 80 23.