Serdecznie witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.
Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi formami naszej działalności świadczonymi na rzecz osób potrzebujących. Tu znajdziecie Państwo wszelkie informacje, wskazówki i porady.

 

Tydzień Mediacji oraz Międzynarodowy Dzień Mediacji

W dniach 16-20 października 2017 roku w Sądzie Okręgowym w Kielcach i Sądach Rejonowych w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Kielcach, będzie obchodzony „Tydzień Mediacji” oraz „Międzynarodowy Dzień Mediacji”, przypadający na dzień 19 października 2017 roku.

Zapoznaj się z planem dyżurów mediatorów podczas „Tygodnia Mediacji”.

Więcej informacji:

 

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem, ustanowiony został w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (rezolucja 47/196 z 22 grudnia), obchodzony co roku w dniu 17 października.

Pierwowzorem tej inicjatywy był obchodzony w tym dniu od roku 1987 przez organizacje pozarządowe w wielu krajach Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Nędzy, zainicjowany przez powstały we Francji międzynarodowy ruch ATD Czwarty Świat.

Dzień ten poświęcony jest najuboższym jako wyraz hołdu dla ofiar nędzy na całym świecie, znak solidarności i braterstwa z najuboższymi oraz zaangażowania się w poszanowanie i przestrzeganie Praw Człowieka. Obchody mają uświadomić opinii publicznej konieczność likwidacji ubóstwa na całym świecie, zwłaszcza w krajach rozwijających się, oraz zwrócić uwagę, że walka z ubóstwem stała się priorytetem na drodze rozwoju.

 

16 października - Światowy Dzień Żywności

Światowy Dzień Żywności - to święto zorganizowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa w 1979 roku, upamiętniające powstanie tej organizacji w 1945 roku. Celem obchodów jest pogłębianie świadomości opinii publicznej dotyczącej globalnych problemów żywnościowych: głodu, niedożywienia i ubóstwa.

Z tej okazji przypominamy o programie pomocy żywnościowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz o zmianach, które zostały wprowadzone w tegorocznej edycji.

Zapoznaj się z: