Serdecznie witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.
Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi formami naszej działalności świadczonymi na rzecz osób potrzebujących. Tu znajdziecie Państwo wszelkie informacje, wskazówki i porady.

 

Szkolenie dla wolontariuszy

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach zaprasza osoby zainteresowane podjęciem współpracy wolontaryjnej na:


Zainteresowanych wzięciem udziału w szkoleniu proszę o nadsyłanie zgłoszeń drogą mailową i potwierdzenie swojej obecności do dnia 23.09.2014 roku pod nr tel. + 48 539 023 833

 

Więcej…

 

Uroczyste otwarcie Lokali Aktywizujących – 09.09.2014 r.

09 września  2014 roku o godz. 10:00 odbyło się uroczyste otwarcie Lokali aktywizujących w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach. Na otwarciu obecni byli m.in. Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba, Prezydent Miasta Kielce Wojciech Lubawski, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Renata Murawska, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach Marek Scelina, Z-ca Dyrektora MOPR Magdalena Gościniewicz, Z-ca Dyrektora MOPR Anna Gromska, Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa Agata Kalita, Senator RP Krzysztof Słoń, Posłanka na Sejm RP Halina Olendzka, Dyrektor Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie ks. Jan Jagiełka, Prezes Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie ks. Andrzej Drapała .

W uroczystości brali również udział mieszkańcy lokali aktywizujących oraz personel Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach.

Więcej…

 

Nabór do jednostek OHP na rok szkolny 2014/2015

 

Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez ministra właściwego do spraw pracy. OHP realizują zadania państwa w obszarze polityki społecznej w zakresie zatrudnienia, przeciwdziałania wykluczeniu i marginalizacji młodego pokolenia, a także zadania w zakresie jego kształcenia i wychowania. Stanowią uzupełniające ogniwo w systemie wychowania, resocjalizacji i reedukacji młodzieży, która wypadła z powszechnego systemu edukacji.

Więcej…