Serdecznie witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.
Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi formami naszej działalności świadczonymi na rzecz osób potrzebujących. Tu znajdziecie Państwo wszelkie informacje, wskazówki i porady.

 

XII Jarmark Świętokrzyski

Powiat Kielecki, Gmina Nowa Słupia i Gmina Bieliny, zapraszają na XII Jarmark Świętokrzyski, który odbędzie się 28 maja na Świętym Krzyżu, pod hasłem „Powiat kielecki pomostem do Europy”.

Jarmark rozpocznie się o godzinie 11:30 od Mszy świętej polowej na błoniach przy klasztorze. Około godziny 13:00, po zakończonej mszy rozpoczną się występy artystyczne kapel ludowych powiatu kieleckiego, zespołów artystycznych z partnerskich krajów-Węgier, Niemiec i Ukrainy. Nie zabraknie stoisk wystawienniczych z regionalnymi specjałami oraz prezentacjami gmin powiatu kieleckiego, gdzie będzie istniała możliwość zakupu produktów regionalnych i rękodzieła. Przewidzianych zostało także wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży.


Więcej…

 

Nowe zadania asystentów rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach w związku z realizacją programu „Za Życiem” wprowadza nowe zadania dla asystentów rodziny.

Zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”, kobiety w ciąży, zwłaszcza z powikłaniami, kobiety, których dzieci nie przeżyły ciąży lub porodu, kobiety wychowujące niepełnosprawne dziecko oraz członkowie ich rodzin mają prawo do skorzystania z pomocy i wsparcia asystenta rodziny.

Asystent rodziny pomaga w zapewnieniu poradnictwa w zakresie: przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, wsparcia psychologicznego, pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych, dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej, świadczeń opieki zdrowotnej, a także wsparcia finansowego, w tym jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł.


Więcej…

 

Zmiany stawek dodatku energetycznego

Dział ds. Dodatków Mieszkaniowych informuje, iż w dniu 13 kwietnia 2017 r. Minister Energii ogłosił w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wysokość dodatku energetycznego obowiązującą od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. (M.P. 2017 poz. 394), który wynosi:

  • 11,22 zł / miesięcznie dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną
  • 15,58 zł / miesięcznie dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób
  • 18,70 zł / miesięcznie dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób

 

Więcej informacji: