Serdecznie witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.
Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi formami naszej działalności świadczonymi na rzecz osób potrzebujących. Tu znajdziecie Państwo wszelkie informacje, wskazówki i porady.

 

Uroczyste otwarcie Lokali Aktywizujących – 09.09.2014 r.

09 września  2014 roku o godz. 10:00 odbyło się uroczyste otwarcie Lokali aktywizujących w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach. Na otwarciu obecni byli m.in. Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba, Prezydent Miasta Kielce Wojciech Lubawski, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Renata Murawska, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach Marek Scelina, Z-ca Dyrektora MOPR Magdalena Gościniewicz, Z-ca Dyrektora MOPR Anna Gromska, Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa Agata Kalita, Senator RP Krzysztof Słoń, Posłanka na Sejm RP Halina Olendzka, Dyrektor Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie ks. Jan Jagiełka, Prezes Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie ks. Andrzej Drapała .

W uroczystości brali również udział mieszkańcy lokali aktywizujących oraz personel Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach.

Więcej…

 

Nabór do jednostek OHP na rok szkolny 2014/2015

 

Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez ministra właściwego do spraw pracy. OHP realizują zadania państwa w obszarze polityki społecznej w zakresie zatrudnienia, przeciwdziałania wykluczeniu i marginalizacji młodego pokolenia, a także zadania w zakresie jego kształcenia i wychowania. Stanowią uzupełniające ogniwo w systemie wychowania, resocjalizacji i reedukacji młodzieży, która wypadła z powszechnego systemu edukacji.

Więcej…

 

Uchwała w sprawie kart dla rodzin wielodzietnych miasta Kielce

W dniu 16 sierpnia 2014 roku weszła w życie Uchwala nr LXIV/1114/2014 z dnia 24 lipca roku w sprawie wprowadzenia samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych Miasta Kielce.

Więcej informacji