Serdecznie witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.
Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi formami naszej działalności świadczonymi na rzecz osób potrzebujących. Tu znajdziecie Państwo wszelkie informacje, wskazówki i porady.

 

Kiermasz Świąteczny

Grafika: Muzeum Wsi Kieleckiej

 

Muzeum Wsi Kieleckiej zaprasza na Kiermasz Świąteczny, który odbędzie się 9 kwietnia 2017 r. w Dworku Laszczyków w Kielcach.

 

Akcja „Aktywny senior”

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach zaprasza seniorów do aktywności fizycznej. W ramach akcji „Aktywny senior” prowadzone są zajęcia gimnastyczne, które odbywają się we wtorki i czwartki w Hali Legionów przy ul. Leszka Drogosza 2. Z zajęć mogą skorzystać mieszkańcy Kielc powyżej 60. roku życia. W ofercie przewidziano również cieszący się olbrzymią popularnością nordic walking, czy ćwiczenia rehabilitacyjne w wodzie. W każdą środę i piątek po godzinie 15:00 do dyspozycji seniorów jest basen przy ulicy Jurajskiej.

Akcja MOSiR jest jednym z elementów programu Miasta Kielce wspierającego osoby starsze mieszkające w stolicy regionu.

Zapoznaj się z:

 

Kampania społeczna „Wybieram pomoc”

Grafika: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Od dnia 1 marca 2017 r. na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowana jest kampania medialna „Wybieram pomoc”. Kampania adresowana jest do osób doznających przemocy, świadków przemocy i osób stosujących przemoc. Prowadzona jest w różnych środkach masowego przekazu, w tym we wszystkich, ogólnopolskich stacjach telewizyjnych, za pośrednictwem nośników reklamy zewnętrznej, w prasie oraz w internecie. Dzięki kampanii możliwe jest dotarcie do ogółu społeczeństwa, które nie powinno być „głuche” na przemoc. Zgłoszenia te nie mogą być traktowane jako „donos”, lecz jako głos „w słusznej sprawie”.

Osoby doświadczające przemocy powinny z większą otwartością, wiarą i ufnością zgłaszać swoje problemy, w celu uzyskania pomocy i profesjonalnego wsparcia. Przekaz kampanii ma również dotrzeć do osób stosujących przemoc i zmusić ich do refleksji nad swoim postępowaniem, gdyż rodzina jest najważniejsza, a przemoc wobec osób bliskich nie jest metodą rozwiązywania problemów rodzinnych.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach zaprasza do zapoznania się z szczegółami Kampanii „Wybieram pomoc”.


Więcej…