Serdecznie witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.
Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi formami naszej działalności świadczonymi na rzecz osób potrzebujących. Tu znajdziecie Państwo wszelkie informacje, wskazówki i porady.

 

"Handel Ludźmi i niewolnictwo pracy - współczesne zagrożenia"

W dniu 28.04.2016 roku odbyła się w Kielcach  konferencja, którą zorganizował Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego pn. "Bezpieczne wyjazdy, pewne powroty. Szanse i zagrożenia na rynku pracy Unii Europejskiej".
Wydział Polityki Społecznej w Kielcach, w ramach powołanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego - Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, koordynuje pracę Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, udziela potrzebnych informacji w zakresie tej problematyki.

Pamiętajmy! Przed pułapkami handlu ludźmi można się uchronić.
Dla wszystkich zainteresowanych udostępniamy przydatne adresy, telefony, linki.

Więcej…

 

XIV ŚWIĘTOKRZYSKIE DNI PROFILAKTYKI – MAJ 2016 „RODZINA – TWÓJ PRZYJAZNY ŚWIAT”

PROGRAM MOPR Kielce

Informacje na temat wszystkich wydarzeń XIV ŚDP są dostępne na stronie: www.profilaktyka.com

Więcej…

 

Nowa wysokość dodatku energetycznego

26 kwietnia 2016 r. Minister Energii ogłosił w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wysokość dodatku energetycznego obowiązującą od 1 maja 2016 roku do 30 kwietnia 2017 r. który wynosi :

  • dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną wynosi 11,29 zł miesięcznie,
  • dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15,68 zł miesięcznie,
  • dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,81 zł miesięcznie.